Circuit de Posicionaments i Adhesions

A l’Assemblea General D’Esplais Catalans de novembre de 2015 es va aprovar un nou circuit perquè els esplais pogueu proposar posicionaments que siguin aprovats per Esplac. Però… com funciona?

20160526_Circuit-posicionaments

Posicionament vs. Resolució

El primer pas si volem que Esplais Catalans es posicioni és decidir si volem fer-ho a través d’un posicionament o d’una resolució. Quina és la diferència?

Tot i la confusió amb els noms, un posicionament, tal com l’entenem a Esplac, és la reacció davant d’un fet concret o d’un dia assenyalat i sobre el que tenim alguna cosa a dir. Alguns exemples d’això són els posicionaments que s’han fet per un dia concret, com el 8 de març,  dia de la dona, o com a resposta a un fet com va ser el desallotjament de Can Vies.

El posicionament, doncs, és una manera de fer pública la reacció d’Esplac davant d’un fet o d’una situació, però no compromet el posicionament polític de l’associació a llarg termini ni ens compromet a fer cap acció concreta.

Per contra la resolució, que tan sols es pot aprovar en Assemblea General Ordinària anual, és un posicionament polític davant d’una situació o d’una realitat, que marca allò que pensem com a associació i que, en cas que hi hagi compromisos, ens obliga a dur a terme el que s’hi digui. El procés d’aprovació d’una resolució –votació per majoria absoluta en una assemblea general amb possibilitat d’esmenes-, garanteix que allò que es diu sigui molt més compartit per totes i que, finalment, tingui una legitimitat política més forta.

Per exemple…

Des d’Esplais Catalans volem mostrar el nostre desacord amb la nova llei agrària d’Indonèsia i ens comprometem a fer tot allò que calgui perquè no s’apliqui.”

Aquesta frase, en un posicionament, ens posiciona en contra d’una llei, però no ens obliga a dur a terme accions en contra d’aquesta a llarg termini. La mateixa frase en una resolució ens posiciona políticament a llarg termini, obliga els esplais a posicionar-se de la mateixa manera, i ens obliga a fer un seguiment del tema i a emprendre accions per a què la llei no s’apliqui, malgrat que hagi passat molt temps des de l’aprovació de la resolució.

Per tant és important que abans de proposar un posicionament ens plantegem:

  • El tema seguirà sent d’actualitat a la següent assemblea? En cas afirmatiu potser és millor esperar a fer una resolució.
  • És la reacció davant d’un fet concret o és un posicionament davant d’una situació generalitzada? Si volem reaccionar davant d’un fet la manera més òptima és fer-ho a través d’un posicionament.

Quan ens hem de posicionar?

Si hem decidit que volem fer un posicionament, com hem de procedir?

Primer, hem d’analitzar la pressa que tenim per posicionar-nos. En aquest sentit, tenim 3 opcions per fer posicionaments:

  • Emergència: el posicionament s’aprova en un màxim de 36 hores després d’enviar-ho. Els aprova l’Equip de Direcció.
  • Urgència: el posicionament s’aprova en 1 setmana. Els aproven els esplais votant a través de l’EsplacNet (1 vot per esplai).
  • Ordinari: tenim 1 mes per aprovar el posicionament. Els aproven els esplais votant a través de l’EsplacNet (1 vot per esplai).

Hem de valorar que quan més temps tenim més garanties de participació té el procés. Per tant, si el posicionament és ordinari també tenim més temps perquè els esplais l’aprovin -un mes- que si és d’urgència -una setmana-.

Qui escriu el posicionament?

L’esplai o esplais escriviu el posicionament i l’envieu a comunicacio@esplac.cat i a xplanas@esplac.cat. La Secretaria Tècnica i l’Equip de Direcció farà una proposta de correcció d’estil i ortogràfica, si s’escau. En enviar el posicionament, s’ha d’indicar si és d’emergència, d’urgència o ordinari i, si cal el dia que s’hauria de publicar.

Com s’aprova el posicionament?

L’aprovació depèn de quan es vulgui que Esplais Catalans es posicioni:

  • D’emergència (36 hores): l’esplai envia el posicionament i l’Equip de Direcció decideix si s’aprova o no el posicionament, en base a l’ideari i a resolucions anteriors de l’associació. En cas que ho cregui necesari, el pot sotmetre a votació pels esplais com a posicionament d’urgència.
  • D’urgència (1 setmana): l’esplai envia el posicionament i, després de la correcció d’estil i ortogràfica, es sotmet a votació telemàtica a través de l’EsplacNet durant 7 dies (s’enviarà el formulari per tramesa als esplais)* Els posicionaments d’urgència s’hauran d’enviar, per raons tècniques, 9 dies abans del dia que hagi de sortir el posicionament
  • Ordinari (1 mes): l’esplai envia el posicionament i, després de la correcció d’estil i ortogràfica, es sotmet a votació telemàtica a través de l’EsplacNet durant 30 dies (s’enviarà el formulari per tramesa als esplais). * Els posicionaments ordinaris s’hauran d’enviar, per raons tècniques, 40 dies abans que hagi de sortir el posicionament).

L’acord per aprovar un posicionament es pren per majoria absoluta (vots a favor > vots en contra + vots en blanc) i fa falta que, com a mínim, 21 esplais (un 20% del total) votin.

En cas que s’aprovi el posicionament aquest es difondrà a través dels canals de comunicació d’Esplac.

Algunes consideracions:

  • L’ED pot retirar posicionaments que contravinguin l’ideari o resolucions anteriors de l’associació.
  • No es pot fer difusió, durant l’etapa d’aprovació d’un posicionament. Es pot instar als esplais a participar de la votació però no exposant el text o part d’aquest. S’entén que no es pot fer difusió d’un posicionament si no ha estat aprovat.