Els comptes clars

A Esplais Catalans seguim compromesos amb la gestió responsable dels nostres recursos econòmics. Així doncs, a continuació us facilitem l’accés a la documentació econòmica rellevant de l’entitat.

business chart showing financial success at the stock market

 

Pressupost 2018

El pressupost d’una entitat és la previsió de despeses i ingressos per a un determinat lapse de temps, en aquest cas i generalment, d’un any. Permet establir prioritats i avaluar la consecució dels objectius marcats.

Criteris de distribució econòmica 2018

Són aquells criteris que establim alhora de distribuir els diners per a les activitat de curs i d’estiu. S’estableixen per tal de garantir un repartiment just, solidari i transparent entre els esplais.

Memòria econòmica 2018

La memòria econòmica inclou el compte de resultats i el balanç de situació. El compte de resultats relaciona els ingressos i les despeses de l’exercici, fruit de l’activitat de l’entitat. El balanç de situació és el document que informa de l’estat patrimonial i financer de l’entitat en un moment concret del temps.

Balanç social

Auditoria

Pressupost 2017

El pressupost d’una entitat és la previsió de despeses i ingressos per a un determinat lapse de temps, en aquest cas i generalment, d’un any. Permet establir prioritats i avaluar la consecució dels objectius marcats.

Criteris de distribució econòmica 2017

Són aquells criteris que establim alhora de distribuir els diners per a les activitat de curs i d’estiu. S’estableixen per tal de garantir un repartiment just, solidari i transparent entre els esplais.

Memòria econòmica 2017

La memòria econòmica inclou el compte de resultats i el balanç de situació. El compte de resultats relaciona els ingressos i les despeses de l’exercici, fruit de l’activitat de l’entitat. El balanç de situació és el document que informa de l’estat patrimonial i financer de l’entitat en un moment concret del temps.

Pressupost 2016

El pressupost d’una entitat és la previsió de despeses i ingressos per a un determinat lapse de temps, en aquest cas i generalment, d’un any. Permet establir prioritats i avaluar la consecució dels objectius marcats.

Memòria econòmica 2016

La memòria econòmica inclou el compte de resultats i el balanç de situació. El compte de resultats relaciona els ingressos i les despeses de l’exercici, fruit de l’activitat de l’entitat. El balanç de situació és el document que informa de l’estat patrimonial i financer de l’entitat en un moment concret del temps.

Balanç Social 2016

El balanç social és un eina que mesura les aportacions econòmiques, socials i ambientals que l’associació ha realitzat en aquest període de temps tenint en compte 50 indicadors sobre aspectes com la democràcia interna, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

Memòria econòmica 2015

La memòria econòmica inclou el Compte de resultats i el Balanç de situació. El Compte de resultats relaciona els ingressos i les despeses de l’exercici, fruit de l’activitat de l’entitat. El Balanç de situació és el document que informa de l’estat patrimonial i financer de l’entitat en un moment donat del temps.

Balanç social 2015

El balanç social és un eina que mesura les aportacions econòmiques, socials i ambientals que l’associació ha realitzat en aquest període de temps tenint en compte 50 indicadors sobre aspectes com la democràcia interna, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

Aquí trobareu el balanç social de l’exercici 2015 d’Esplais Catalans, que hem realitzat amb la col·laboració de la XES (Xarxa d’Economia Solidaria).

Pressupost 2015

El pressupost d’una entitat és la previsió de despeses i ingressos per a un determinat lapse de temps, en aquest cas i generalment, d’un any. Permet establir prioritats i avaluar la consecució dels objectius marcats.

Memòria econòmica 2014

La memòria econòmica inclou el Compte de resultats i el Balanç de situació. El Compte de resultats relaciona els ingressos i les despeses de l’exercici, fruit de l’activitat de l’entitat. El Balanç de situació és el document que informa de l’estat patrimonial i financer de l’entitat en un moment donat del temps.

Criteris de distribució econòmica 2014

Són aquells criteris que establim alhora de distribuir els diners per a les activitat de curs i d’estiu. S’estableixen per tal de garantir un repartiment just, solidari i transparent entre els esplais.

Balanç social 2014

El balanç social és un eina que mesura les aportacions econòmiques, socials i ambientals que l’associació ha realitzat en aquest període de temps tenint en compte 50 indicadors sobre aspectes com la democràcia interna, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

Aquí trobareu el balanç social de l’exercici 2014 d’Esplais Catalans, que hem realitzat amb la col·laboració de la XES (Xarxa d’Economia Solidaria).

Pressupost 2014

El pressupost d’una entitat és la previsió de despeses i ingressos per a un determinat lapse de temps, en aquest cas i generalment, d’un any. Permet establir prioritats i avaluar la consecució dels objectius marcats.

Memòria econòmica 2013

La memòria econòmica inclou el Compte de resultats i el Balanç de situació. El Compte de resultats relaciona els ingressos i les despeses de l’exercici, fruit de l’activitat de l’entitat. El Balanç de situació és el document que informa de l’estat patrimonial i financer de l’entitat en un moment donat del temps.

Balanç social 2013

El balanç social és un eina que mesura les aportacions econòmiques, socials i ambientals que l’associació ha realitzat en aquest període de temps tenint en compte 50 indicadors sobre aspectes com la democràcia interna, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

Aquí trobareu el balanç social de l’exercici 2013 d’Esplais Catalans, que hem realitzat amb la col·laboració de la XES (Xarxa d’Economia Solidaria).

Pressupost 2013

El pressupost d’una entitat és la previsió de despeses i ingressos per a un determinat lapse de temps, en aquest cas i generalment, d’un any. Permet establir prioritats i avaluar la consecució dels objectius marcats.