FORMACIÓ PER A MONITORES I DIRECTORES DE LLEURE

Esplais Catalans fem la formació de dires i monis amb l’Escola Lliure el Sol. Conjuntament, dissenyem els cursos i els diferents programes de formació continuada per a monitores i monitors, dirigents, treballadores i treballadors i formadores i formadors, d’acord amb el nostre ideari. A més, subvencionem la formació de les monitores i directores dels esplais d’Esplac.

Aquests són els tipus de formació que oferim.

CURSOS D’INICIACIÓ AL MONITORATGE

Ets monitora o monitor de primer any a un esplai? Estàs a punt de ser-ho? Amb el vostre sector geogràfic podeu demanar un curs d’iniciació al monitoratge posant-vos en contacte amb la Coordinadora de Projectes del vostre Sector.

CURSOS OFICIALS DE DIRES I MONIS

Entre l’oferta formativa que gestionem amb l’Escola Lliure El Sol hi podeu trobar els cursos oficials per aconseguir la titulació de monitores o directores de lleure, en format residencial, semi-residencial o no-residencial. Es tracta de cursos en què, a través de metodologies participatives i vivencials, adquirireu totes les competències necessàries per desenvolupar les vostres tasques com a responsables de l’educació en el lleure.

CURSOS MARTA MATA

Els cursos Marta Mata són aquells cursos oficials de dires i monis fets i pensats específicament per les monitores i monitors dels esplais d’Esplac. Pots trobar els següents:

  • Cursos residencials i semi-residencials: pots consultar aquí l’oferta de cursos residencials i semi-residencials per aquest estiu:
CURSOS D’ESTIU MARTA MATA 2021
  • Cursos al territori: el vostre sector geogràfic voleu organitzar un curs al vostre territori? Contacteu amb la Coordinadora de Projectes del vostre sector!

MONOGRÀFICS

També podeu trobar cursos monogràfics en els que especialitzar-vos en un tema concret que sigui del vostre interès, amb el suport de professorat especialitzat.

CÀPSULES FORMATIVES

Per últim, teniu les càpsules formatives, formacions de més curta durada sobre una temàtica concreta que podeu treballar amb el vostre equip de monis o amb monis d’altres equips. Podeu demaneu el catàleg de càpsules a la Coordinadora de Projectes del vostre Sector.

Consulta les properes formacions:

Visita la pàgina de l’Escola Lliure El Sol