L’ESMOLET

La Col·lecció L’Esmolet està composada per tot un seguit de documents que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d’Esplais Catalans. Amb aquest seguit de llibres volem seguir avançant en la línia d’establir un discurs pedagògic i metodològic adreçat a millorar la feina que es fa des dels esplais, i amb la finalitat sempre present de transformació i desenvolupament adequat de la nostra societat.

Tot seguit us presentem els sis números que hem publicat fins al moment. Si voleu consultar-los, cliqueu sobre l’enllaç.

1. EL TREBALL EDUCATIU AMB ADOLESCENTS: L’EXPERIÈNCIA DELS CENTRES D’ESPLAI

Coordinació:   David Horts

Col·laboracions i redacció: Aida Mestres, Neus Bayó i Noemí Blanco

Edita: Esplais Catalans, 2004

Col·lecció:   L’Esmolet 1


SINOPSI

Què podem fer amb el grup d’adolescents de l’esplai? Si tenen ganes de fer coses diferents a  les que han fet fins ara, com podem donar-los cabuda a l’esplai? Hi ha alguna manera de fer que s’impliquin i participin en les activitats? Com se’ls pot motivar?

Molts monitors i monitores s’han fet preguntes com aquestes. Tot i les dificultats inherents a l’etapa de l’adolescència, és un moment vital de grans possibilitats, de molta energia i idees, i el que tenim clar els monitors d’aquests grups és que no volem deixar que es perdin. Hi ha estratègies com la participació i la responsabilitat progressives, o bé l’elaboració de projectes comuns que ajuden a recollir i aprofitar les aportacions els nois i noies i contribueixen a potenciar el seu creixements a tots nivells.

Aquest llibre neix de la voluntat de l’antiga Comissió d’Adolescents d’Esplac d’elaborar un document que oferís si no solucions contretes, algunes idees per tal que els monitors, monitores, educadors i educadores d’adolescents puguin tenir certs criteris a l’hora d’intervenir i conduir les seves actuacions en relació als seus grups. Són reflexions fruit de l’experiència viscuda durant anys en els nostres respectius esplais.

2. ESPAI DE CIUTADANIA

Coordinació:  Mireia Selva

Col·laboracions i redacció: Alfonso B. Bolado, Núria Bolet, Raimon Goberna, David Horts, Txus Sanz, Mireia Selva i Laura Seus.

Edita:  Esplais Catalans, 2005

Col·lecció:  L’Esmolet 2

SINOPSI

Hi ha infants i joves d’origen immigrat al nostre entorn més proper? Com podem donar a conèixer què fem a l’esplai? Què podem fer perquè hi participin? Quines activitats hauríem de realitzar? És necessari fer una pedagogia intercultural a l’esplai encara que no hi hagi infants i joves d’origen immigrat?

Hem tingut al pensament preguntes molt similars, sovint amb molts interrogants i poques respostes. És per això que Esplais Catalans ens vam plantejar la necessitat de treballar a favor de la interculturalitat com a eix transversal del projecte educatiu. Projectar esforços per millorar la formació, replantejar continguts, intercanviar coneixements i experiències, etc., perquè de mica en mica els esplais esdevinguin el mirall de la diversitat sociocultural del barri.

Aquest llibre no neix amb la intenció d’oferir la recepta adequada, sinó d’oferir nous plantejaments i, fins i tot, nous interrogants davant les múltiples accions que hàgim pogut dur a terme fins ara. Aportar noves reflexions i nous reptes, alguns  fruit de l’experiència quotidiana i més propera dels esplais.

3. COORDINEM-NOS: EL TREBALL EN EQUIP i L’ASSEMBLEARISME ALS ESPLAIS (Versió Actualitzada)

Coordinació: Dani Costa

Col·laboracions i redacció: Mireia MArtínez, Alba Garriga

Edita: Esplais Catalans, 2016

Col·lecció: L’Esmolet 3 (actualització)

SINOPSI

Aquesta nova revisió de L’Esmolet 3: Coordinem-nos! té la finalitat d’aprofundir en les bases pedagògiques i metodològiques que compartim tots els esplais d’Esplais Catalans. Després de 10 anys, Esplac hem crescut en territori i sobretot en participació, fet que ha dotat els esplais de més recursos, ha creat més discurs pedagògic i ha consolidat la nostra idiosincràsia: l’assemblearisme com a mètode pedagògic.

La temàtica principal del llibre esdevé un element transversal en el funcionament dels esplais: el treball en equip i l’assemblearisme dins el grup de monitors i monitores. L’objectiu és oferir coneixements, idees i recursos que ajudin a millorar els processos de coordinació i de convivència dins l’equip de monitors i monitores i, a la vegada, poder enfortir la gestió organitzativa i pedagògica de l’entitat.

3. COORDINEM-NOS: EL TREBALL EN EQUIP ALS ESPLAIS (Versió de 2006)

Coordinació: David Horts

Col·laboracions i redacció:David Horts, Ramon Salla, Abraham Prat, Albert Cecília i Sami Ventura.

Edita: Esplais Catalans, 2006

Col·lecció: L’Esmolet 3

 

4.A. INTERNACIONALISME: GUIA PER A MENTS INQUIETES

Coordinació: Marc Garcia i Vanessa Casanovas

Col·laboracions i redacció: Conchi Hurtado, Marc Garcia, Núria Cangrós i Vanessa Casanovas

Edita: Esplais Catalans, 2007

Col·lecció:  L’Esmolet 4

SINOPSI

Sovint ens sorgeixen moltes preguntes quan ens plantegem internacionalitzar les nostres accions i reflexions. En el món en què vivim no podem treballar en un projecte de transformació social i educativa, si no partim d’una visió internacionalista de la realitat. És aquesta visió la que ens ajudarà a entendre millor el nostre context quotidià i ens permetrà transformar-lo, tot desenvolupant una consciència de responsabilitat mundial compartida.SINOPSI

Aquest llibre té l’objectiu de reflexionar sobre el significat de l’internacionalisme i el seu estret lligam amb el nostre projecte d’esplai laic i progressista. Però no és només una reflexió, sinó que també ofereix tot un seguit d’eines i bones pràctiques per a ajudar-vos a internacionalitzar l’esplai i dur a terme accions internacionals concretes. Us presentem, doncs, un recull d’instruments i de bones pràctiques que són fruit del treball i experiència de la nostra entitat, i de molts dels seus membres, en l’àmbit internacional.

4.B. INTERNATIONALISM: A GUIDE FOR EAGER MINDS

Writting: Vanessa Casanovas and Marc Garcia

Collaborations: Anna Jiménez, Gemma Martín, Guido Spaccaforno, Heike Tellman, IgnacioMarín, Marc Cases, Marina Gallés, Núria Cangrós, Raimon Goberna, Sara Raposo, Oriol Piqué and Yolanda D. Alcántara

Coordination of the editon : Eva Sanahuja

Edited by: Esplais Catalans, 2010

This is the translation and adaptation of the origial versionInternacionalisme! Guia per a ments inquietes , published in February 2007.

Collection: L’Esmolet 4 (English version)

SYNOPSIS

Lots of questions come in to our mind when we consider internationalising our actions and reflections. In the word we are living in, it is not possible to work in an educational project for social change unless we take an internationalist vision of reality as a starting point. Thanks to this vision we can have a better understanding of our everyday context and be able to transform it; at the same time, a consciouness of global shared responsibility is developed.

This book is the translation and adaptation from Catalan original version published in 2007. The present edition aims to introduce the meaning of internationalism for Esplac, and how close such concept is with our secular and progressive project towards esplais. Thus, we present a text that reflects upon which principles and practices were already present in Esplac’s foundation, which pedagogical aspects are strenghtened when our activities have an international dimension how internationalism can be incorporated in esplais’ daily activities, and finally, how continuity of youngsters and replacement of youth leaders can be ensured through international work.

5. VOLEM, PODEM, SABEM: PARTICIPEM!

Col·laboracions: Ruth Arcarons Rabadà, Sole Beidenägl, Núria Cangrós i Alonso, Sergi Garcia Prat, Rafa Guillén Sánchez, David Maluenda Niubó, Maite Martín Serra, Álvaro Parra Dolado, Mireia Selva Montfort, Carles Serratacó Pino i Anna Valls Cleries

Coordinació de l’edició: Eva Sanahuja Mata

Edita: Esplais Catalans, 2009

Col·lecció: L’Esmolet 5

SINOPSI

Polítiques participatives, participació ciutadana, processos participatius, participació social, òrgans de participació, participació veïnal, democràcia participativa, participació electoral, Direcció General de Participació Ciutadana… Participació dels infants!

Hi ha qui critica que això de la participació és una moda, quelcom passatger, efímer. Raons no li’n falten, com ho demostren aquesta col·lecció de mots participatius. Tot i així, si mirem enrere, queda demostrat que per a nosaltres no és una moda o, en tot cas, és una moda retro (ja que torna!): i és que, des de la nostra creació, a Esplac hem estat interessats en aquest tema.

Aquest llibre és un pas més que donem a Esplac per aprofundir en el territori de la participació dels infants. Recull informació teòrica sobre com es pensa i es practica la participació dels infants i planteja preguntes, reflexions, experiències i eines, per projectar la nostra pràctica participativa als nostres contexts.

6. LA RODA DEL RELLEU: DONANT CORDA A L’ESPLAI

Coordinació: Arnau Goberna Cabanyes

Redacció: Jou Garganté Serra i Rafa Cortés Arrieta

Col·laboracions: March Enrich Capilla, Rafa Guillén Sánchez, Sergi Garcia Prat, Sandra Villa Serradell, Berta Mundó i Fontdeglòria, Raül López Cancho, Pere Vila Cassanyes, Àlex Unai Garcia, Esplai Boix, Esplai Can Parellada, Esplai La Tribu, Esplai MOVI de Sarrià, Associació de Casals de Joves de Catalunya i Acció Escolta de Catalunya

Coordinació de l’edició: Eva Sanahuja Mata

Edita: Esplais Catalans, 2010

Col·lecció: L’Esmolet 6

SINOPSI

Els esplais som entitats vives que necessitem persones i coneixements per mantenir-nos en funcionament i desenvolupar, millorant cada dia, el nostre projecte educatiu. Com podem aconseguir més monitores i monitors? I més infants? Com podem traspassar coneixements als qui entren? I com acomiadar els qui surten?

Aquest llibre inclou continguts teòrics i pràctics per facilitar el desenvolupament d’un bon relleu a l’esplai. Està dissenyat per treballar tant amb infants i adolescents, com amb monitors i monitores, perquè el relleu és un procés continu que comença quan la persona entra a l’esplai.