Projecte Educatiu

Educació en, per i sobre els Drets dels Infants

Les idees, conviccions i formes d’entendre el món, – en definitiva, el nostre ideari – ens condueixen a un mètode pedagògic, una manera d’educar i organitzar els esplais. El projecte educatiu dels esplais sorgeix del treball conjunt d’infants, monitors, monitores i famílies, que comparteixen un projecte associatiu de transformació social . Tot això queda plasmat en el projecte pedagògic dels esplais i en la suma d’aquests, el projecte educatiu d’Esplais Catalans.

Com a associació d’esplais laica i progressista que treballa mitjançant l’ educació en drets dels infants , la promoció i la sensibilització sobre els drets dels infants és un element clau de la feina que fem. Parlem d’educació en drets dels infants als esplais perquè parteix d’un enfocament integral que treballa tant els coneixements dels propis drets i responsabilitats, com les habilitats i actituds necessàries per a una societat més justa i igualitària, que es vertebri al voltant dels drets de les persones. A través de l’esplai volem promoure la transformació cap a aquesta societat.

El joc és la metodologia principal de l’esplai , perquè ens permet treballar tot un seguit de valors, competències i habilitats sempre amb l’objectiu últim d’educar infants i joves perquè puguin ser més lliures i més feliços. Fem servir el joc i altres elements pedagògics durant les activitats d’esplai i les activitats de vacances ; aquestes darreres són eines pedagògiques d’un gran valor en sí mateixes, ja que ens permeten treballar de manera ben intensa i vivencial els objectius establerts per a aquell curs, a més a més, en contacte amb la natura. És el millor moment per treballar tot allò relacionat amb la convivència, el creixement personal, l’autonomia i el treball en valors com ara el consum responsable, la solidaritat, la cooperació, etc.

    1_qui-som

El projecte pedagògic d’Esplac són tots aquells documents que contenen el nostre discurs pedagògic i metodològic . Per tal d’adaptar-se a les noves conjuntures i donar a resposta a les necessitats que van sorgint als esplais en la seva tasca educativa, aquests són documents vius i en contínua evolució. Així doncs, sempre amb l’objectiu d’enfortir els esplais i donar-los eines per a encarar nous reptes, anualment ens proposem nous eixos i línies de treball que amplien i aprofundeixen en el nostre projecte educatiu. Els projectes principals que el composen són:

Participació
Perquè els infants són el centre del nostre projecte educatiu creem espais de participació i llibertat on poden realitzar les activitats que ells mateixos proposen, amb el suport i l’acompanyament d’un equip de monitors i monitores. Els nens i nenes desenvolupen a l’esplai la seva capacitat d’organització, d’assumir responsabilitats i treballar en equip.

Treball amb adolescents
El treball amb adolescents ens és fonamental ja que són el relleu de l’entitat i a la vegada representen la culminació del projecte educatiu amb l’assentament dels valors de l’esplai. A la vegada, es troben en una etapa vital amb unes necessitats concretes a les que cal donar resposta.

Treball amb famílies
Infants, monitores i monitors constitueixen el gruix de la feina educativa a l’esplai. El tercer pilar, i amb un paper clau són les famílies (en tota la seva diversitat de formes) . Com a un dels agents educatius de l’infant de primera referència, la col·laboració entre monitors i famílies és necessària.

Relleu generacional als esplais
Els esplais necessiten entrada i sortida de persones als seus equips de monitors i monitores per anar-se renovant i mantenint viu i avançar en el seu projecte educatiu. El relleu als equips de monitors, com a procés organitzat i dirigit, pensat i previst, actual i mirant cap al futur, és doncs de vital importància per la continuïtat del projecte educatiu de l’esplai.

Diversitat
Defensem que la diversitat com a una font d’enriquiment i aprenentatge: diversitat cultural i d’origen, de capacitats i necessitats educatives, d’identitat afectivosexual, de gènere, d’estatus socioeconòmic… Volem facilitar que els esplais esdevinguin espais d’inclusió per als infants, monitors/es i famílies diverses que reflecteixin la realitat del seu territori, a través d’estratègies concretes per a cada realitat.

Laicitat
Esplais Catalans ens definim com una associació laica, per la qual cosa apostem per un moviment a favor de la llibertat personal en el vessant del lliure pensament i de la lliure acció política i social de tota la ciutadania, especialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a marc de referència.

Educació ambiental
L’aproximació de l’esplai al seu entorn és fonamental per aprendre a conèixer-lo, respectar-lo i defensar-lo. Treballem per un enfortiment dels esplais per ser cada cop més un agent de canvi, de sensibilització i un espai d’educació ambiental.

Finançament ètic
Cal que els valors intrínsecs de l’entitat, especialment el de pensament crític i responsabilitat es reflecteixin no només en el nostre paper com a entitat educativa, sinó també en elnostre paper de consumidors i en la nostra relació amb els diners.