Recursos Didàctics

Esplais Catalans generem una gran quantitat de recursos que cal valorar i difondre. Aquí en trobareu els més destacats!

El decàleg de participació infantil és un llibret de 10 punts que considerem bàsics per treballar la participació dels infants i joves. Hem elaborat aquest decàleg, ple de consells pràctics, eines i estratègies per millorar i augmentar dia a dia la participació a l’esplai.

Dins de cada un dels 10 capítol hi trobareu tres apartats:

  • El títol i el subtítol del tema. Per situar nos i saber de quin aspecte de la participació estem parlant en aquell punt.
  • Per anar-hi pensant. Consisteix en una sèrie de preguntes per reflexionar sobre què fem o no fem al nostre esplai. Parem nos un moment i analitzem nos!
  • Una mica de teoria. Quatre pinzellades per posar fonament sobre allò que estem parlant i trobar més sentit a les propostes concretes que vénen després.
  • Algunes propostes. Propostes i estratègies concretes sobre un tema per posar en pràctica a l’esplai. Ull! No són activitats (el banc de recursos n’és ple i també us hi anem derivant al llarg del decàleg), sinó més aviat metodologies i/o estratègies per posar en pràctica la teoria.

Versió en PDF del Decàleg de Participació Intantil d’Esplais Catalans

L’esplaipolis és un joc que ajuda a treballar i debatre sobre la pràctica educativa de l’esplai a través de dinàmiques pels monitors i monitores.

L’Assemblea General Ordinària de 2014 vam presentar el joc Esplaipolis. Es tracta d’un joc que hem dissenyat entre Esplac i la Cooperativa Eduxarxa amb els continguts treballats al llarg dels tres anys anteriors de revisió del projecte educatiu dels esplais: les edicions de l’Escola d’Esplac 2012, 2013 i 2014, i el treball d’alguns sectors i les conclusions de la Monifesta’t 2014.

L’Esplaipolis conté 25 temes diferents entre els quals hi ha la diversitat, l’educació emocional, l’espai educatiu o l’educació per la salut. Tots ells consten de tres dinàmiques amb diferents objectius:

  • conèixer la temàtica
  • plantejar una situació
  • com ho apliquem al nostre esplai.

El joc té l’objectiu d’ajudar-nos en els debats sobre la nostra pràctica educativa a l’esplai, orientant-nos a trobar consensos i compartir el projecte educatiu amb tots els que formem els equips de monitores i monitors. Hi ha alguns temes i dinàmiques que també les podem fer amb els i les joves.

En total hi ha 20 còpies físiques del joc que podeu demanar a través de l’EsplacNet i en breu el podreu trobar també al Banc de Recursos l’EsplacNet. Esperem que us agradi i que en pugueu treure profit! Recordem que sempre podeu deixar una valoració (tant numèrica com escrita) al mateix Banc de Recursos.

Amb aquest recurs educatiu podreu debatre i aprofundir sobre diferents temàtiques per detectar les vostres fortaleses i necessitats.

Us presentem el joc Encerta-la! És un nou recurs per als esplais que vol ajudar a conèixer-nos i donar-nos una visió global de la nostra situació a través de la reflexió de qüestions relacionades amb l’esplai, identificant els punts forts i febles alhora que ens adonem de quins són aquells temes que més tenim per la mà -i els que no tant!

L’Encerta-la és una eina pedagògica interactiva destinada a que cada esplai pugui fer una anàlisi de la realitat i respondre algunes preguntes: en quin punt està l’esplai? Cap a on anem? Cap a on volem anar? El joc proposa un treball de 20 temes diferents relacionats amb l’esplai i el seu desenvolupament com, entre d’altres, l’organització d’infants o de l’equip de monis, el treball amb adolescents, la inclusió, la formació o la participació a l’esplai. Les tres modalitats del joc permeten fer un anàlisi en profunditat, tenir una visió general de la situació de l’esplai o aprofundir en algun/s temes concrets que ens interessin.

L’objectiu del joc és aconseguir que els esplais prenguem consciència i detectem les nostres necessitats, alhora que promocionem les nostres fortaleses. Podrem, a través d’aquest joc de taula, comptar amb més eines de revisió del nostre projecte educatiu, poder treballar el relleu a l’esplai i veure els nostres coneixements respecte a l’esplai. El podem utilitzar durant les tancades, en alguna reunió de l’esplai, al principi o al final del curs per resituar-nos i marcar-nos objectius…

El joc el podem fabricar des del mateix esplai, fent servir les plantilles de les preguntes i les instruccions del joc que es troben al Banc de Recursos d’Esplac. A més d’aquests documents, al joc està acompanyat d’unes dinàmiques i reflexions per treballar amb els i les participants el resultat final de la partida. Esperem que us animeu a jugar-hi, i li traieu tot el seu suc! Podeu deixar una valoració (tant numèrica com escrita) al mateix Banc de Recursos.

El “Mirall de realitats” és un dossier didàctic amb activitats i dinàmiques que aprofundeix i posa a la pràctica tot allò explorat a “Espai de ciutadania” , el segon volum de la col·lecció L’Esmolet. És a dir, proposem activitats per potenciar la participació i les accions de sensibilització als esplais entorn el fenomen de la immigració en la nostra societat, el treball de les relacions interculturals a l’educació i, més concretament, a l’associacionisme educatiu.

El “Mirall de realitats” respon a la necessitat detectada d’actualitzar i renovar activitats en relació amb els canvis socials que anàvem percebent. Volíem parlar dels nous models de ciutadania i del món de l’associacionsime educatiu com a espai de socialització per als infants i joves en general, i contrarestar els discursos que destaquen les diferències culturals en lloc de promoure una ciutadania d’igualtat .

Amb el “Mirall de realitats” volem introduir nous conceptes i noves estratègies per tal de transmetre actituds crítiques que ajudin els monitors/es, i, en conseqüència, els infants i joves, a interpretar la diversitat, a conèixer l’existència de desigualtats i a desemmascarar els mecanismes i interessos que produeixen i mantenen discriminacions socials.

Versió en PDF del “Mirall de realitats” d’Esplais Catalans

“Tirant pel dret és un joc elaborat per treballar l’educació en drets humans i drets dels infants de la manera que millor sabem: jugant!

És un joc de taula que serveix com a eina d’aprenentatge dels drets de la ciutadania des de l’Educació en Drets Humans i Drets dels Infants. És un joc cooperatiu que promou els valors i les habilitats necessàries per al desenvolupament d’una cultura de drets humans.

És treballant la presa de consciència sobre els nostres drets que aconseguirem el reconeixement, el respecte i el coneixement de les nostres responsabilitats: des d’exercir d’altaveus de promoció de drets fins a la crítica de les negligència i les omissions.

A més a més, també podeu disposar del Recurs del mes, una fitxa mensual que presenta un recurs creat per Esplais Catalans, explicant per a què es pot fer servir i on el podem trobar.