Recursos pedagògics

Aquest és un apartat provisional en el que podreu trobar els recursos més emblemàtics d’Esplac, a l’espera de tenir actiu el nou Banc de Recursos. Gràcies per l’espera!

El decàleg de participació infantil és un llibret de 10 punts que considerem bàsics per treballar la participació dels infants i joves. Hem elaborat aquest decàleg, ple de consells pràctics, eines i estratègies per millorar i augmentar dia a dia la participació a l’esplai.

Dins de cada un dels 10 capítol hi trobareu tres apartats:

  • El títol i el subtítol del tema. Per situar nos i saber de quin aspecte de la participació estem parlant en aquell punt.
  • Per anar-hi pensant. Consisteix en una sèrie de preguntes per reflexionar sobre què fem o no fem al nostre esplai. Parem nos un moment i analitzem nos!
  • Una mica de teoria. Quatre pinzellades per posar fonament sobre allò que estem parlant i trobar més sentit a les propostes concretes que vénen després.
  • Algunes propostes. Propostes i estratègies concretes sobre un tema per posar en pràctica a l’esplai. Ull! No són activitats (el banc de recursos n’és ple i també us hi anem derivant al llarg del decàleg), sinó més aviat metodologies i/o estratègies per posar en pràctica la teoria.

Versió en PDF del Decàleg de Participació Intantil d’Esplais Catalans

L’esplaipolis és un joc que ajuda a treballar i debatre sobre la pràctica educativa de l’esplai a través de dinàmiques pels monitors i monitores.

L’Assemblea General Ordinària de 2014 vam presentar el joc Esplaipolis. Es tracta d’un joc que hem dissenyat entre Esplac i la Cooperativa Eduxarxa amb els continguts treballats al llarg dels tres anys anteriors de revisió del projecte educatiu dels esplais: les edicions de l’Escola d’Esplac 2012, 2013 i 2014, i el treball d’alguns sectors i les conclusions de la Monifesta’t 2014.

L’Esplaipolis conté 25 temes diferents entre els quals hi ha la diversitat, l’educació emocional, l’espai educatiu o l’educació per la salut. Tots ells consten de tres dinàmiques amb diferents objectius:

  • conèixer la temàtica
  • plantejar una situació
  • com ho apliquem al nostre esplai.

El joc té l’objectiu d’ajudar-nos en els debats sobre la nostra pràctica educativa a l’esplai, orientant-nos a trobar consensos i compartir el projecte educatiu amb tots els que formem els equips de monitores i monitors. Hi ha alguns temes i dinàmiques que també les podem fer amb els i les joves.

En total hi ha 20 còpies físiques del joc que podeu demanar a través de l’Era i en breu el podreu trobar també al Banc de Recursos l’EsplacNet. Esperem que us agradi i que en pugueu treure profit! Recordem que sempre podeu deixar una valoració (tant numèrica com escrita) al mateix Banc de Recursos.

Amb aquest recurs educatiu podreu debatre i aprofundir sobre diferents temàtiques per detectar les vostres fortaleses i necessitats.

Us presentem el joc Encerta-la! És un nou recurs per als esplais que vol ajudar a conèixer-nos i donar-nos una visió global de la nostra situació a través de la reflexió de qüestions relacionades amb l’esplai, identificant els punts forts i febles alhora que ens adonem de quins són aquells temes que més tenim per la mà -i els que no tant!

L’Encerta-la és una eina pedagògica interactiva destinada a que cada esplai pugui fer una anàlisi de la realitat i respondre algunes preguntes: en quin punt està l’esplai? Cap a on anem? Cap a on volem anar? El joc proposa un treball de 20 temes diferents relacionats amb l’esplai i el seu desenvolupament com, entre d’altres, l’organització d’infants o de l’equip de monis, el treball amb adolescents, la inclusió, la formació o la participació a l’esplai. Les tres modalitats del joc permeten fer un anàlisi en profunditat, tenir una visió general de la situació de l’esplai o aprofundir en algun/s temes concrets que ens interessin.

L’objectiu del joc és aconseguir que els esplais prenguem consciència i detectem les nostres necessitats, alhora que promocionem les nostres fortaleses. Podrem, a través d’aquest joc de taula, comptar amb més eines de revisió del nostre projecte educatiu, poder treballar el relleu a l’esplai i veure els nostres coneixements respecte a l’esplai. El podem utilitzar durant les tancades, en alguna reunió de l’esplai, al principi o al final del curs per resituar-nos i marcar-nos objectius…

El joc el podem fabricar des del mateix esplai, fent servir les plantilles de les preguntes i les instruccions del joc que es troben al Banc de Recursos d’Esplac. A més d’aquests documents, al joc està acompanyat d’unes dinàmiques i reflexions per treballar amb els i les participants el resultat final de la partida. Esperem que us animeu a jugar-hi, i li traieu tot el seu suc! Podeu deixar una valoració (tant numèrica com escrita) al mateix Banc de Recursos.

El “Mirall de realitats” és un dossier didàctic amb activitats i dinàmiques que aprofundeix i posa a la pràctica tot allò explorat a “Espai de ciutadania” , el segon volum de la col·lecció L’Esmolet. És a dir, proposem activitats per potenciar la participació i les accions de sensibilització als esplais entorn el fenomen de la immigració en la nostra societat, el treball de les relacions interculturals a l’educació i, més concretament, a l’associacionisme educatiu.

El “Mirall de realitats” respon a la necessitat detectada d’actualitzar i renovar activitats en relació amb els canvis socials que anàvem percebent. Volíem parlar dels nous models de ciutadania i del món de l’associacionsime educatiu com a espai de socialització per als infants i joves en general, i contrarestar els discursos que destaquen les diferències culturals en lloc de promoure una ciutadania d’igualtat .

Amb el “Mirall de realitats” volem introduir nous conceptes i noves estratègies per tal de transmetre actituds crítiques que ajudin els monitors/es, i, en conseqüència, els infants i joves, a interpretar la diversitat, a conèixer l’existència de desigualtats i a desemmascarar els mecanismes i interessos que produeixen i mantenen discriminacions socials.

Versió en PDF del “Mirall de realitats” d’Esplais Catalans

“Tirant pel dret és un joc elaborat per treballar l’educació en drets humans i drets dels infants de la manera que millor sabem: jugant!

És un joc de taula que serveix com a eina d’aprenentatge dels drets de la ciutadania des de l’Educació en Drets Humans i Drets dels Infants. És un joc cooperatiu que promou els valors i les habilitats necessàries per al desenvolupament d’una cultura de drets humans.

És treballant la presa de consciència sobre els nostres drets que aconseguirem el reconeixement, el respecte i el coneixement de les nostres responsabilitats: des d’exercir d’altaveus de promoció de drets fins a la crítica de les negligència i les omissions.