Un equip d’equips

La participació, el nostre principal engranatge

Esplais Catalans som una associació conformada per un centenar esplais d’arreu de les comarques catalanes. D’aquesta primera afirmació en deriven ja dues necessitats, una la d’estructurar territorialment la participació dels esplais a l’associació i l’altra de fer-los convergir tots en un sol espai de decisió: l’Assemblea, el plenari de l’associació.

La realitat d’Esplac i els seus estatuts estableixen que d’Assemblea general se’n realitza una a l’any. I és per això que la participació ésdevé el nostre principal engranatge, garantint diversos espais en què tots els esplais puguin aportar les seves visions i decidir sobre el present i el futur de la nostra associació al llarg del curs.

La vida dels esplais d’Esplac es concreta en els Sectors geogràfics, tal i com contemplen els estatuts de l’associació. Les funcions dels Sectors són: articular la representació dels esplais en els assumptes de l’associació, promoure l’intercanvi i la coordinació dels esplais d’un mateix territori i facilitar el treball de cadascun d’ells. Actualment a Esplac hi ha 10 Sectors geogràfics a l’associació:

Per tal de millorar i aprofundir en la tasca educativa dels esplais i de la pròpia associació, també s’estableixen comissions amb diferents formats per al treball en projectes concrets:

  • Comissió Internacional
  • Comissió Reduint Petjada
  • Comissió de Gènere

A les comissions, es van afegir el curs 2015-16 els Grups de treball, uns nous espais de participació per treballar sobre projectes concrets del Pla de Treball, especialment en l’àmbit d’Atenció Personalitzada, Projecte Educatiu, Comunicació i Gestió de Recursos.

Els òrgans de participació d’Esplac

Tots els òrgans de l’associació són democràtics i horitzontals. A Esplac ens trobem els següents:

  • Assemblees Generals dels Sectors geogràfics: espai de decisió format per tots els esplais del Sector geogràfic, on s’aprova principalment: la memòria, el balanç, les línies d’actuació, el pressupost i les persones que formaran l’Equip general del Sector. Se celebra anualment.

  • Assemblea General Ordinària d’Esplais Catalans: espai de decisió format per tots els esplais d’Esplac on s’aprova principalment: la memòria, el pla de treball, les línies d’actuació, el pressupost i s’escullen les persones que s’incorporen a l’Equip de Direcció. Es celebra anualment, amb caràcter ordinari.

  • Assemblea General Extraordinària: es reuneix necessàriament una vegada a l’any, dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic. Té, principalment, la funció de revisar i aprovar el balanç econòmic de l’exercici anterior. Totes les AGE, van precedides d’Assemblees preparatòries als Sectors geogràfics en les quals, necessàriament, es tractarà el mateix ordre del dia que s’hagi acordat per a l’AGE. A més, una AGE també es pot convocar per fer una mmodificació del Reglament de Règim Intern o Estatuts de l’associació.

  • Gran Comitè: hi són representats tots els òrgans de decisió i els espais de treball de l’associació. En ell es proposen, es discuteixen i s’aproven línies de treball, accions i projectes concrets. Se celebren un mínim de dos Grans comitès a l’any, un dels quals en format de cap de setmana, que anomenem Trobada de Dirigents.

Un equip d’equips

Per tal de coordinar i liderar les accions proposades pels esplais, Esplac disposa de diferents equips de persones que encapçalen l’entitat i que treballen per l’enfortiment dels esplais i d’Esplac.

Equip de Coordinació: persones voluntàries que lideren l’associació i que són escollides a l’Assemblea General Ordinària per un mandat de 2 anys.

Equips Generals de Sector (EGS): són les persones que coordinen l’acció dels sectors geogràfics amb unes funcions semblants a l’Equip de Coordinació però en l’àmbit del sector geogràfic.

Esplais: associacions educatives democràtiques dirigides per equips de monitors i monitores voluntàries. L’esplai és sobirà perquè no hi ha ningú per sobre de la seva voluntat.

Secretaria Tècnica: persones que treballen per donar una atenció personalitzada als esplais i contribueixen a l’execució de les línies d’actuació d’Esplais Catalans.