Inclusió
i diver-
sitat

Descripció

A partir de l’enquesta d’Inclusió i Diversitat realitzada el curs 2018-2019 als esplais, es va constatar la realitat que les membres dels esplais són poc diverses i, a més, que no disposen dels recursos suficients per ser espais totalment inclusius. Per revertir la situació, ens proposem passar per un procés de revisió interna dels privilegis i, alhora, convertir la inclusió i diversitat en un eix transversal de la entitat.

Objectius
  • Millorar la formació sobre inclusió i diversitat: creiem que és fonamental oferir una base formativa sòlida sobre inclusió i diversitat a totes les participants d’Esplac. Entenent la inclusió com un procés, és molt important assegurar una base teòrica compartida entre totes les membres de l’entitat.
  • Ordenar i revisar els recursos d’Esplac en matèria d’inclusió i diversitat. Fer un anàlisi dels recursos disponibles per tal de fer difusió dels que ja tenim i posar-los a l’abast de les participants i, alhora, detectar quins falten.
  • Incidir en les activitats ordinàries d’Esplac per tal d’incorporar una perspectiva inclusiva.
  • Oferir un espai de suport i acompanyament pels esplais en matèria d’inclusió i diversitat, al qual recórrer quan tinguin dubtes o inquietuds.
Contacte

bagesbergueda@esplac.cat

Recursos

Notícies relacionades

Segueix-nos!