Esplais Catalans som una associació d’esplais laica i progressista en què treballem des del voluntariat per a la transformació social. En la nostra entitat, l’esplai esdevé una escola de ciutadania per a infants, joves, famílies, monitores i monitors; una forma d’educació popular. Esplais Catalans és el resultat de la voluntat dels esplais i de les persones membres de comptar amb espais d’intercanvi, d’aprenentatge i d’acció conjunta. Fem promoció de la igualtat, la llibertat, la participació associativa, l’educació ambiental i els drets dels infants.

En aquest sentit, a Esplais Catalans facilitem la formació de les monitores i monitors, organitzem trobades, impulsem campanyes i promovem la creació de comissions de treball sobre aspectes rellevants per als esplais.

Esplais Catalans som una associació d’esplais laica i progressista en què treballem des del voluntariat per a la transformació social. En la nostra entitat, l’esplai esdevé una escola de ciutadania per a infants, joves, famílies, monitores i monitors; una forma d’educació popular. Esplais Catalans és el resultat de la voluntat dels esplais i de les persones membres de comptar amb espais d’intercanvi, d’aprenentatge i d’acció conjunta. Fem promoció de la igualtat, la llibertat, la participació associativa, l’educació ambiental i els drets dels infants.

En aquest sentit, a Esplais Catalans facilitem la formació dels monitores i monitors, organitzem trobades, impulsem campanyes i promovem la creació de comissions de treball sobre aspectes rellevants per als esplais.

Missió, visió i valors

Esplais Catalans som una associació d’esplais laica i progressista que treballem des del voluntariat per la transformació social en base als drets dels infants, mitjançant l’educació popular.

L’enfortiment i la participació dels esplais és la nostra raó de ser.

Volem ser agents educatius clau en la transformació social i reconeguts per la nostra tasca educativa. 

Per fer-ho, treballarem per ser un moviment més divers, participatiu, crític, cohesionat, arrelat al territori i amb un projecte en revisió constant.

Voluntariat: La nostra via per arribar a una ciutadania activa i plena que es basa en el compromís, la responsabilitat i el rol de lideratge que assumeixen les monitores dels esplais i dirigents de l’entitat sense ànim de lucre.
Justícia Global: Qüestionem de manera crítica el model social, polític i econòmic establert, entenent que  vivim en un món interdependent i ecodependent. Per això, fomentem la capacitat de mirar cap enfora, prenem consciència de la nostra posició global i reconeixem i transformem la nostra realitat més propera.

Feminisme interseccional: Posem la vida i les cures al centre per poder transformar el sistema binari i cisheteropatriarcal i les desigualtats i discriminacions que aquest genera. Tanmateix, no deixem de reconèixer l’existència de diferents eixos d’opressió i que aquests interseccionen entre sí. Per això, tenint en compte els nostres privilegis, volem seguir lluitant per una societat segura i justa per totes.

Laïcitat: Som un moviment crític a favor de la llibertat de pensament, acció i creença de la ciutadania, especialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a marc de referència. Som independents de qualsevol ordre religiós.

Associacionisme: És el motor que permet l’empoderament de les persones i l’autogestió dels grups a través de la participació democràtica i assembleària. La vertebració federal dels esplais al territori ha de servir d’altaveu dels infants i joves associats.

Decreixement:
És el model que ens porta a repensar  l’ús i gestió dels recursos. És imprescindible trencar amb el model capitalista i el creixement constant al que ens sotmet per eliminar les desigualtats socials i l’explotació de la terra que aquest comporta.

Projecte
Educatiu

Educació en, per i sobre els Drets dels Infants

El projecte educatiu d’Esplais Catalans sorgeix del treball conjunt dels infants, monitores i monitors i famílies que formem l’associació, i recull les idees i les conviccions amb què treballem, és a dir, la nostra manera d’educar. Per tal d’adaptar-nos a les noves conjuntures socials i donar resposta a les necessitats reals dels esplais, els documents que conformen el projecte pedagògic d’Esplac són vius i evolucionen contínuament. És per això que actualment tenim en marxa un projecte de renovació de les línies pedagògiques d’Esplac.

Com a associació laica i progressista, treballem l’educació en base als drets dels infants. Entenem l’educació en els drets dels infants des d’un enfocament integral que té en compte tant el coneixement dels propis drets i responsabilitats com l’aprenentatge de les habilitats i actituds necessàries per assolir una societat més justa i igualitària.

El joc és la metodologia principal de l’esplai, perquè ens permet treballar valors, competències i habilitats d’una manera distesa i divertida. Una altra gran eina pedagògica són les activitats de vacances (campaments, colònies i rutes), que des d’un entorn natural potencien la convivència en el grup, el creixement personal i el treball de valors com el consum responsable, la solidaritat i la cooperació.

Les línies pedagògiques d’Esplac son les següents:

A Esplac pensem que l’esplai no té sentit sense la participació infantil i juvenil, la qual considerem un element clau i imprescindible en el projecte educatiu, que fa que l’esplai esdevingui realment una escola de ciutadania i un espai de creixement personal.

Podem trobar molts nivells de participació segons la capacitat d’incidència de la persona participant en la presa de decisions. A Esplac no entenem la participació només com una consulta, sinó com una implicació real de qualsevol persona en un projecte, on tothom és escoltat, on totes les aportacions, vinguin d’on vinguin, són vàlides. Informar-se; assistir a… o consultar seran elements de participació; però realment sense la capacitat de prendre decisions i dur a terme accions en aquesta direcció no podem parlar d’una participació real sinó més aviat d’una participació passiva en què, o bé som consumidors d’alguna activitat, o simplement se’ns demana l’opinió però no serem protagonistes de l’acció.

Els éssers humans vivim en un espai i un temps concret (ara i aquí!) i des d’Esplais Catalans entenem que al formar part d’aquest medi que ens envolta, tenim una responsabilitat global envers el nostre entorn i l’obligació d’assegurar-ne una continuïtat i sostenibilitat que perduri al llarg del temps.

Tenint en compte com funciona la societat en què vivim això passa, inevitablement, per una transformació total del sistema econòmic i polític i per tant, de la manera de consumir, d’alimentar-nos, de relacionar-nos, de gestionar els residus, etc.

Aquesta transformació del sistema ha de tenir en compte els diversos aspectes. D’una banda el decreixement, entenent que el creixement constant i imparable no és sostenible ni necessari pel benestar social i ambiental. D’altra banda hem d’apostar per una economia social, solidària, circular i feminista, amb una gestió democràtica i participativa que estigui orientada a les necessitats de les persones i que sigui capaç de gestionar els recursos amb un compromís amb la societat i el seu entorn.

El treball en equip forma part del quotidià d’Esplac. Treballem en equip per al desenvolupament dels projectes de l’associació, per a l’organització i planificació de l’activitat dels sectors geogràfics d’Esplac i per la coordinació de gran part de les tasques ordinàries de l’associació.

Els equips en què treballem estan conformats per persones de la Secretaria Tècnica d’Esplac, de l’Equip de Coordinació, de l’Equip General de Sector i/o monitores i monitors, segons l’objectiu que tingui l’equip.

A Esplac utilitzem l’assemblea com a òrgan polític de l’organització per assumir decisions, sent la major part de decisions polítiques preses en assemblea.

Esplac eduquem sobre la base dels drets dels infants tal com descriu la missió de l’associació i promovem que  a l’esplai es treballi amb els infants l’educació en, per i sobre els seus propis drets. Cal que els infants coneguin els seus propis drets, així com els documents on figuren, com a instrument per la defensa, la crítica, la pràctica, el respecte i el desig d’aquests.

Esplais Catalans entenem que per aconseguir que les persones participants (monitores i monitors, infants i famílies) dels esplais siguin representatives de la realitat que els envolta hem d’incloure a tothom en la dinàmica dels esplais i de l’associació.

Esplac entenem la inclusió com el procés pel qual tota persona és acceptada i respectada dins d’un grup, independentment de les seves característiques. Aquest principi implica el dret a la diferència, a la diversitat (no tendir a l’homogeneïtat) i a la no estigmatització de les persones. Defensem la diversitat com a font d’enriquiments i d’aprenentatge (Mirall de Realitats d’Esplac, 2017). Per nosaltres la inclusió és la suma de persones a un conjunt, evitant qualsevol mena de discriminació. Es tracta d’un procés dinàmic i multifactorial que vol promoure la participació real de totes les persones a l’esplai.

Concebem el conflicte com un procés d’aprenentatge i creixement i no pas com un fet aïllat. És per això que apostem per utilitzar la paraula “gestió” del conflicte en comptes d’altres com resolució, perquè entenem el conflicte com un procés a gestionar i sobre el que aprofundir sense haver de passar per la dicotomia “resolt” o” no resolt” sinó, més aviat, com una oportunitat de procés i canvi.

És per això que la gestió no només ha de limitar-se a la gestió un cop ja ha passat o estem en el conflicte, sinó en establir mecanismes de prevenció. Cal ser proactives i estar atentes en aquells aspectes que poden generar malestar al grup i posar les cures en el centre de la pràctica habitual.

Des d’Esplais Catalans, som conscients que vivim en una societat patriarcal, en la qual l’home i tot allò que es concep com a masculí té la supremacia, deixant en segon pla tot allò que se surt de la masculinitat hegemònica. Alhora, aquests rols de poder i dominació d’allò masculí es van perpetuant en el temps a través dels costums, justícia, creences, lleis, normes, economia, etc. És per això, que des d’Esplac som conscients que les violències poden presentar-se en diferents formes específiques en funció de la nostra orientació sexual, gènere, classe, ètnia, etc. Per tant, creiem que des de la nostra associació cal seguir treballant per tal de trencar i combatre contra aquest sistema patriarcal i opressor, garantint que la nostra entitat sigui un espai segur per a totes les persones que en formen part.

De cara al desenvolupament integral d’infants i joves és de vital importància l’adquisició de competències emocionals. L’emoció és allò que ens mou i empeny “a viure” i actuar, a voler estar vius en interacció constant amb el món i amb nosaltres. És per això que des des dels primers anys de vida hauríem d’aprendre a identificar-les i gestionar-les. Per poder fer-ho és essencial observar-nos, mirar endins i entrenar-nos a connectar amb les nostres emocions, ja que aquestes es manifesten a través del cos i de les nostres accions.

Els esplais d’Esplac defensem que tot i el moment de canvis inherent a l’etapa de l’adolescència, és un moment vital de grans possibilitats, de molta energia i idees, i el que tenim clar les monitores i monitors d’aquests grups és que no volem deixar que es perdin. Però hem d’estar atentes perquè l’adolescent, sovint, pot percebre les indicacions i consells de les persones adultes que l’envolten com una amenaça, perquè sovint exigim que tinguin l’obediència d’un infant alhora que la responsabilitat d’una persona adulta.

Projecte
Educatiu

Educació en, per i sobre els Drets dels Infants

El projecte educatiu d’Esplais Catalans sorgeix del treball conjunt dels infants, monitores i monitors i famílies que formem l’associació, i recull les idees i les conviccions amb què treballem, és a dir, la nostra manera d’educar. Per tal d’adaptar-nos a les noves conjuntures socials i donar resposta a les necessitats reals dels esplais, els documents que conformen el projecte pedagògic d’Esplac són vius i evolucionen contínuament. És per això que actualment tenim en marxa un projecte de renovació de les línies pedagògiques d’Esplac.

Com a associació laica i progressista, treballem l’educació en base als drets dels infants. Entenem l’educació en els drets dels infants des d’un enfocament integral que té en compte tant el coneixement dels propis drets i responsabilitats com l’aprenentatge de les habilitats i actituds necessàries per assolir una societat més justa i igualitària.

El joc és la metodologia principal de l’esplai, perquè ens permet treballar valors, competències i habilitats d’una manera distesa i divertida. Una altra gran eina pedagògica són les activitats de vacances (campaments, colònies i rutes), que des d’un entorn natural potencien la convivència en el grup, el creixement personal i el treball de valors com el consum responsable, la solidaritat i la cooperació.

A Esplac pensem que l’esplai no té sentit sense la participació infantil i juvenil, la qual considerem un element clau i imprescindible en el projecte educatiu, que fa que l’esplai esdevingui realment una escola de ciutadania i un espai de creixement personal.

Podem trobar molts nivells de participació segons la capacitat d’incidència de la persona participant en la presa de decisions. A Esplac no entenem la participació només com una consulta, sinó com una implicació real de qualsevol persona en un projecte, on tothom és escoltat, on totes les aportacions, vinguin d’on vinguin, són vàlides. Informar-se; assistir a… o consultar seran elements de participació; però realment sense la capacitat de prendre decisions i dur a terme accions en aquesta direcció no podem parlar d’una participació real sinó més aviat d’una participació passiva en què, o bé som consumidors d’alguna activitat, o simplement se’ns demana l’opinió però no serem protagonistes de l’acció.

Els éssers humans vivim en un espai i un temps concret (ara i aquí!) i des d’Esplais Catalans entenem que al formar part d’aquest medi que ens envolta, tenim una responsabilitat global envers el nostre entorn i l’obligació d’assegurar-ne una continuïtat i sostenibilitat que perduri al llarg del temps.

Tenint en compte com funciona la societat en què vivim això passa, inevitablement, per una transformació total del sistema econòmic i polític i per tant, de la manera de consumir, d’alimentar-nos, de relacionar-nos, de gestionar els residus, etc.

Aquesta transformació del sistema ha de tenir en compte els diversos aspectes. D’una banda el decreixement, entenent que el creixement constant i imparable no és sostenible ni necessari pel benestar social i ambiental. D’altra banda hem d’apostar per una economia social, solidària, circular i feminista, amb una gestió democràtica i participativa que estigui orientada a les necessitats de les persones i que sigui capaç de gestionar els recursos amb un compromís amb la societat i el seu entorn.

El treball en equip forma part del quotidià d’Esplac. Treballem en equip per al desenvolupament dels projectes de l’associació, per a l’organització i planificació de l’activitat dels sectors geogràfics d’Esplac i per la coordinació de gran part de les tasques ordinàries de l’associació.

Els equips en què treballem estan conformats per persones de la Secretaria Tècnica d’Esplac, de l’Equip de Coordinació, de l’Equip General de Sector i/o monitores i monitors, segons l’objectiu que tingui l’equip.

A Esplac utilitzem l’assemblea com a òrgan polític de l’organització per assumir decisions, sent la major part de decisions polítiques preses en assemblea.

Esplac eduquem sobre la base dels drets dels infants tal com descriu la missió de l’associació i promovem que  a l’esplai es treballi amb els infants l’educació en, per i sobre els seus propis drets. Cal que els infants coneguin els seus propis drets, així com els documents on figuren, com a instrument per la defensa, la crítica, la pràctica, el respecte i el desig d’aquests.

Esplais Catalans entenem que per aconseguir que les persones participants (monitores i monitors, infants i famílies) dels esplais siguin representatives de la realitat que els envolta hem d’incloure-les en la dinàmica dels esplais i de l’associació.

Esplac entenem la inclusió com el procés pel qual tota persona és acceptada i respectada dins d’un grup, independentment de les seves peculiaritats. Aquest principi implica el dret a la diferència, a la diversitat (no tendir a l’homogeneïtat) i a la no estigmatització de les persones. Defensem la diversitat com a font d’enriquiments i d’aprenentatge (Mirall de Realitats d’Esplac, 2017). Per nosaltres la inclusió és la suma de persones a un conjunt, evitant qualsevol mena de discriminació. Es tracta d’un procés dinàmic i multifactorial que vol promoure la participació real de totes les persones a l’esplai.

Concebem el conflicte com un procés d’aprenentatge i creixement i no pas com un fet aïllat. És per això que apostem per utilitzar la paraula “gestió” del conflicte en comptes d’altres com resolució, perquè entenem el conflicte com un procés a gestionar i sobre el que aprofundir sense haver de passar per la dicotomia “resolt” o” no resolt” sinó, més aviat, com una oportunitat de procés i canvi.

És per això que la gestió no només ha de limitar-se a la gestió un cop ja ha passat o estem en el conflicte, sinó en establir mecanismes de prevenció. Cal ser proactives i estar atentes en aquells aspectes que poden generar malestar al grup i posar les cures en el centre de la pràctica habitual.

Des d’Esplais Catalans, som conscients que vivim en una societat patriarcal, en la qual l’home i tot allò que es concep com a masculí té la supremacia, deixant en segon pla tot allò que se surt de la masculinitat hegemònica. Alhora, aquests rols de poder i dominació d’allò masculí es van perpetuant en el temps a través dels, costums, justícia, creences, lleis, normes, economia, etc. És per això, que des d’Esplac som conscients que les violències poden presentar-se en diferents formes específiques en funció de la nostra orientació sexual, gènere, classe, ètnia, etc. És per això que creiem que des de la nostra associació cal seguir treballant per tal de trencar i combatre contra aquest sistema patriarcal i opressor, garantint que la nostra entitat sigui un espai segur per a totes les persones que en formen part.

De cara al desenvolupament integral d’infants i joves és de vital importància l’adquisició de competències emocionals. L’emoció és allò que ens mou i empeny “a viure” i actuar, a voler estar vius en interacció constant amb el món i amb nosaltres. És per això que des des dels primers anys de vida hauríem d’aprendre a identificar-les i gestionar-les. Per poder fer-ho és essencial observar-nos, mirar endins i entrenar-nos a connectar amb les nostres emocions, ja que aquestes es manifesten a través del cos i de les nostres accions.

Els esplais d’Esplac defensem que tot i el moment de canvis inherent a l’etapa de l’adolescència, és un moment vital de grans possibilitats, de molta energia i idees, i el que tenim clar les monitores i monitors d’aquests grups és que no volem deixar que es perdin. Però hem d’estar atentes perquè l’adolescent, sovint, pot percebre les indicacions i consells de les persones adultes que l’envolten com una amenaça, perquè sovint exigim que tinguin l’obediència d’un infant alhora que la responsabilitat d’una persona adulta.

Història

L’aparició del moviment dels esplais va ser un dels fenòmens juvenils més interessants i característics dels anys del tardofranquisme i de la recuperació democràtica, un element sense el qual és impossible d’entendre la societat catalana contemporània. Amb recursos limitats i partint només de l’acció voluntària de monitores i monitors joves, va reprendre l’herència dels moviments de renovació pedagògica de principis de segle i dels temps de la Segona República per tornar a reconstruir un teixit associatiu que havia quedat molt delmat per la dictadura.

Tot i els seus inicis com a moviment d’Esglèsia, ben aviat s’articulà una proposta per constituir un projecte educatiu basat en els principis de la laïcitat i el progrés, que incorporava els discursos i mètodes propis de l’educació popular. Al llarg dels anys, els esplais han demostrat ser un marc únic per a l’aprenentatge experimental de la participació i la democràcia des dels carrers i les places de pobles i ciutats d’arreu del país.

Història

L’aparició del moviment dels esplais va ser un dels fenòmens juvenils més interessants i característics dels anys del tardofranquisme i de la recuperació democràtica, un element sense el qual és impossible d’entendre la societat catalana contemporània. Amb recursos limitats i partint només de l’acció voluntària de monitores i monitors joves, va reprendre l’herència dels moviments de renovació pedagògica de principis de segle i dels temps de la Segona República per tornar a reconstruir un teixit associatiu que havia quedat molt delmat per la dictadura.

Tot i els seus inicis com a moviment d’Esglèsia, ben aviat s’articulà una proposta per constituir un projecte educatiu basat en els principis de la laïcitat i el progrés, que incorporava els discursos i mètodes propis de l’educació popular. Al llarg dels anys, els esplais han demostrat ser un marc únic per a l’aprenentatge experimental de la participació i la democràcia des dels carrers i les places de pobles i ciutats d’arreu del país.