Inclusió
i diver-
sitat

Descripció

El Projecte d’Inclusió i Diversitat va néixer arran de l’estudi realitzat l’any 2010 per la Fundació Ferrer i Guàrdia en el qual s’hi evidenciava que els infants i monitores d’Esplac teníem, en general, un perfil molt concret; joves, de classe mitjana i d’origen català.

Per tal d’abordar aquesta realitat, el curs 2018-19 vàrem realitzar una enquesta que va culminar en un Informe d’Inclusió i Diversitat. Aquest va reafirmar els resultats de l’estudi de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Les participants dels esplais d’Esplac no només som poc diverses, sinó que tampoc tenim eines i recursos suficients per a treballar-ho i millorar-ho.

Un cop fet aquest treball d’autodiagnosi, des d’Esplac entenem que la inclusió no ha de ser un fi en si mateix, sinó que és un procés constant d’autoanàlisi pel qual han de passar tots els espais de l’entitat. D’aquesta manera, aquests últims cursos hem estat fent accions que acompanyin i ajudin en aquest procés: jornades formatives, acompanyament, debats, recursos, entre d’altres. A més a més, hem iniciat recentment processos de vinculació d’esplais amb joves dels barris i pobles que no han tingut contacte previ amb el món associatiu, per tal que puguin conèixer el projecte i participar-hi en els que seguirem treballant durant el curs 2022-23.

Per últim, ens proposem seguir creant nous vincles amb entitats del territori per ampliar la nostra visió sobre la inclusió i la diversitat en el sí dels esplais i de l’entitat.

Objectius
  • Millorar la formació sobre inclusió i diversitat. Creiem que és fonamental oferir una base formativa sòlida sobre inclusió i diversitat a totes les persones participants d’Esplac. Entenent la inclusió com un procés, és molt important assegurar una base teòrica compartida.
  • Ordenar i revisar els recursos d’Esplac en matèria d’inclusió i diversitat. Fer un anàlisi dels recursos disponibles per tal de fer difusió dels que ja tenim i posar-los a l’abast de les persones participants i, alhora, detectar quins falten.
  • Incidir en les activitats ordinàries d’Esplac per tal d’incorporar una perspectiva inclusiva.
  • Oferir un espai de suport i acompanyament pels esplais en matèria d’inclusió i diversitat, al qual recórrer quan tinguin dubtes o inquietuds.
  • Coordinar els processos de vinculació amb entitats externes.
Contacte

vallesoriental@esplac.cat

Recursos

Notícies relacionades