L’IFM-SEI està buscant persones motivades per a fer la traducció del Rainbow Ressources, que són uns materials pedagògics sobre gènere i educació pels drets en sexualitat per a infants i joves.
Cerquen traductors o traductores entusiastes que puguin fer la versió en castellà i en català d’aquesta publicació, entre d’altres llengües. Si hi esteu interessats, podeu trobar més informació i procediment per aplicar aquí.
 S’accepten candidatures fins al 15 de juliol!