Comissions

Comissió GSDD

Vetllem perquè les activitats i els projectes d’Esplac tinguin una perspectiva feminista i trencar amb les desigualtats que el sistema heteropatriarcal imposa en tots els àmbits, també a l’esplai.

Comissió

Reduint Petjada

Treballem perquè les accions d’Esplac tinguin una mirada verda, per posicionar l’associació en relació a l’ecologisme i la sostenibilitat.

Comissió Línies
Pedagògiques

Treballem de manera transversal per reflexionar sobre com eduquem a l’esplai.

Comissió Internacional

Fomentem la capacitat de mirar cap enfora, treballar en xarxa i compartir experiències per tal d’entendre el nostre context i transformar-lo.