Tardes de Lleure i Antiracisme

Esplais Catalans organitza conjuntament amb la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Escola Lliure El Sol les Tardes de Lleure i Antiracisme. 

Tardes Lleure Antiracisme 2023

Tardes de Lleure i Antiracisme 2023
Com educar des d’una perspectiva antiracista i decolonial?

Notícies relacionades