Projectes

A Esplais Catalans treballem per projectes perquè creiem que és la millor manera de desenvolupar accions connectades amb la nostra realitat i amb les necessitats socials del moment. A més, el treball per projectes facilita la participació de les monitores i els monitors dels esplais, ja que els vinculen a temàtiques del seu interès i els enriqueixen amb noves mirades i motivacions. Cadascun dels projectes té un grup de treball format per monitores i monitors voluntaris, dirigents de l’entitat i una o dues persones tècniques. Els grup es reuneixen periòdicament, amb el dia i el lloc acordats per les mateixes persones participants.

Locals

Treballem per aconseguir que nous esplais se sumin als sectors més petits d’Esplac i per incrementar la presència d’esplais laics arreu el territori català. També treballem per millorar l’accés i les condicions dels locals dels esplais d’Esplac.

La Piqueta

La Piqueta és una publicació que visibilitza i reivindica la tasca dels esplais i el lleure associatiu. Volem generar un espai de reflexió i debat al voltant de temes que interessen a infants i joves i alhora esdevenir un espai on aquests puguin fer escoltar la seva veu.

Inclusió i diversitat

Vetllem perquè els esplais siguin espais inclusius i fomentar, així, una major diversitat en la base voluntaria d’Esplac. També treballem per augmentar la xarxa de vinculació amb entitats i projectes relacionats amb la inclusió i diversitat.

Projectes dels anys anteriors

2022-23
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19