Enfortir els esplais és la nostra raó de ser

La raó de ser d’Esplais Catalans és enfortir els esplais que formen part de l’associació: els oferim un suport enfocat a fomentar la seva autonomia. Per aconseguir-ho, posem al seu abast recursos pedagògics i organitzatius, així com formacions, per tal d’ajudar-los en allò que necessiten per desenvolupar la seva activitat.

Què oferim?

1

Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l’esplai

Estar al dia dels canvis legals que afecten els esplais és molt important per al bon funcionament de les associacions. És per això que treballem per facilitar que la informació sigui comprensible i per fer un bon acompanyament en les gestions. A més, oferim suport en la gestió econòmica, la gestió de recursos, en la documentació de l’esplai i en les relacions amb les administracions públiques. Concretament oferim:

 • Gestió de l’assegurança de l’esplai i de responsabilitat civil, i mediació en cas d’accident.
 • La distribució d’una part de la subvenció de la Direcció General de Joventut entre els esplais segons els criteris aprovats en l’Assemblea General.
 • Suport en l’accés, la sol·licitud, el seguiment i la justificació de subvencions.
 • Accés a beques per a famílies.
 • Suport en la constitució d’una entitat nova, renovació de junta, d’estatuts, etc.
 • Acompanyament a reunions amb l’Administració pública i/o suport en la seva preparació.
 • Assessorament en temes relacionats amb la Llei de protecció de dades i derivació a professionals.
 • Assessorament en temes relacionats amb Hisenda i derivació a professionals.

2

Assessorament i formació en l’organització i estratègia de l’esplai

Pel que fa l’assessorament i formació en aspectes relacionats amb l’organització i l’estratègia de l’esplai, destaca el suport en l’organització de campaments, colònies i rutes, la comunicació, les problemàtiques de locals i de l’ús de l’espai públic, la gestió de l’organització de l’equip de monis, la participació de les membres de l’esplai, el relleu generacional, la gestió de conflictes, el treball amb famílies, el treball per projectes i el treball en xarxa. Oferim, entre d’altres:

 • Suport en la detecció i mediació en la gestió de conflictes i problemàtiques diverses.
 • Dinàmiques de facilitació d’equips.
 • Acompanyament en la cerca de local o en la gestió de contractes de lloguer i convenis de cessió.
 • Oferim eines de difusió com ara cartells, postals o tríptics personalitzats. També fem assessorament en plans de comunicació i ús de tecnologies d’accés al coneixement, així com altres eines destinades a la millora de la comunicació dels esplais.

3

Assessorament i formació en temes pedagògics

A través de l’Escola Lliure El Sol, oferim formació contínua a les monitores i monitors dels nostres esplais, així com a tots els equips de treball de l’associació. Hi ha diversos programes dins del pla de formació segons les persones destinatàries:

 • Programa Marta Mata, per a monitores, monitors i responsables dels esplais. Reconeguts per a la Generalitat de Catalunya amb la titulació de Monitor/a i Director/a.
 • Programa Teresa Claramunt, per a persones dirigents d’Esplais Catalans.

A més a més, també podeu gaudir de:

 • Formacions internacionals
 • Jornades de Lleure i Feminismes i Jornades Ambientals
 • Escola d’Esplac
 • Càpsules formatives