Treballem en xarxa

Esplais Catalans–Esplac mirem cap enfora, treballem en xarxa i compartim experiències per tal d’entendre el nostre context quotidià i transformar-lo, desenvolupant una consciència de responsabilitat mundial compartida. Establim relacions de manera continuada i compromesa amb diverses plataformes, federacions i associacions.

Les entitats amb les quals teixim xarxa són:

ESCOLA LLIURE EL SOL

Impulsa el coneixement i el creixement dels activistes, dirigents i treballadors/es i formadors/es de l’educació popular i l’economia social, per a la millora de les condicions de vida i de plena emancipació dels ciutadans i ciutadanes.

INCOOP

Incoop assessora, dissenya i gestiona serveis, infraestructures i programes socioeducatius i culturals sota criteris de qualitat innovació i flexibilitat, per oferir al públic destinatari propostes de valor que permetin assolir els objectius d’atenció a la comunitat.

FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és una entitat sense afany de lucre que des de 1987 treballa en l’àmbit de la joventut, l’educació, la participació democràtica, la ciutadania europea i les polítiques públiques, en general.

ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA

Acció Escolta de Catalunya és una federació d’agrupaments escoltes de Catalunya. Es defineix com una escola de ciutadania activa, democràtica, oberta, laica, progressista i catalana, que educa en la llibertat des de l’escoltisme.

CASALS DE JOVES DE CATALUNYA

La Federació de Casals de Joves de Catalunya agrupa associacions juvenils que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social.

Esplac formem part, també, d’altres xarxes d’associacions nacionals i internacionals:

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és una plataforma que promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics des de l’any 1979.

Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és una plataforma d’associacions i col·lectius que representen la joventut organitzada de Barcelona. Treballen en xarxa per a promoure l’associacionisme, aporten propostes i alternatives per a problemàtiques i inquietuds que tinguin de les persones joves.

International Falcon Movement-Socialist Educational International (IFM-SEI)

The International Falcon Movement – Socialist Educational International és un moviment internacional i educatiu que treballa per empoderar els infants i joves per a què  assoleixin un rol actiu dins la societat i lluitin pels seus drets.

Lafede.cat

Lafede.cat – organitzacions per la justícia global es una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les enitats federades. Treballa activament per aconseguir la justícia global i l’erradicacio de les desigualtats mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels  drets humans i la pau.

Consell de la Joventut de Badalona (CJBDN)

El Consell de Joventut de Badalona (CJBDN) és una plataforma d’associacions i col·lectius que representen la joventut organitzada de Badalona.

Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)

La Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) és l’única plataforma formada per actors de la societat civil catalana que fan diplomàcia pública. Neix al 1995 fruit de la concertació de diferents associacions catalanes interessades en el foment de la seva presència internacional i de la de Catalunya.

Logo XES
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES)

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per gairebé 500 sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.