Treballem en xarxa

Esplais Catalans–Esplac mirem cap enfora, treballem en xarxa i compartim experiències per tal d’entendre el nostre context quotidià i transformar-lo, desenvolupant una consciència de responsabilitat mundial compartida. Establim relacions de manera continuada i compromesa amb diverses plataformes, federacions i associacions.

Les entitats amb les quals teixim xarxa són:

ESCOLA LLIURE EL SOL
Web de l’entitat

Impulsa el coneixement i el creixement dels activistes, dirigents i treballadors/es i formadors/es de l’educació popular i l’economia social, per a la millora de les condicions de vida i de plena emancipació dels ciutadans i ciutadanes.

INCOOP
Web de l’entitat

Incoop assessora, dissenya i gestiona serveis, infraestructures i programes socioeducatius i culturals sota criteris de qualitat innovació i flexibilitat, per oferir al públic destinatari propostes de valor que permetin assolir els objectius d’atenció a la comunitat.

FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA
Web de l’entitat

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és una entitat sense afany de lucre que des de 1987 treballa en l’àmbit de la joventut, l’educació, la participació democràtica, la ciutadania europea i les polítiques públiques, en general.

ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA
Web de l’entitat

Acció Escolta de Catalunya és una federació d’agrupaments escoltes de Catalunya. Es defineix com una escola de ciutadania activa, democràtica, oberta, laica, progressista i catalana, que educa en la llibertat des de l’escoltisme.

COOPERACCIÓ
Web de l’entitat

Cooperacció és una associació de cooperació internacional que contribueix, des de les seves accions, a l’empoderament de les dones, al ple exercici dels seus drets i a l’assoliment de l’equitat de gènere, com a condicions imprescindibles per arribar a la justícia social, al desenvolupament humà sostenible i a la pau.

CASALS DE JOVES DE CATALUNYA
Web de l’entitat

La Federació de Casals de Joves de Catalunya agrupa associacions juvenils que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social.

Esplac formem part, també, d’altres xarxes d’associacions nacionals i internacionals:

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Web de l’entitat

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és una plataforma que promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics des de l’any 1979.

Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Web de l’entitat

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és una plataforma d’associacions i col·lectius que representen la joventut organitzada de Barcelona. Treballen en xarxa per a promoure l’associacionisme, aporten propostes i alternatives per a problemàtiques i inquietuds que tinguin de les persones joves.

International Falcon Movement-Socialist Educational International (IFM-SEI)
Web de l’entitat

The International Falcon Movement – Socialist Educational International és un moviment internacional i educatiu que treballa per empoderar els infants i joves per a què  assoleixin un rol actiu dins la societat i lluitin pels seus drets.

Lafede.cat 
Web de l’entitat

Lafede.cat – organitzacions per la justícia global es una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les enitats federades. Treballa activament per aconseguir la justícia global i l’erradicacio de les desigualtats mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels  drets humans i la pau.

Taula d’Infància i Adolescència de Catalunya (TIAC)
Web de l’entitat

La Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) és una associació constituïda l’any 2007 per a promoure els drets dels infants i els adolescents reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per les Nacions Unides.

Consell de la Joventut de Badalona (CJBDN)
Web de l’entitat

El Consell de Joventut de Badalona (CJBDN) és una plataforma d’associacions i col·lectius que representen la joventut organitzada de Badalona.

Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)
Web de l’entitat

La Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) és l’única plataforma formada per actors de la societat civil catalana que fan diplomàcia pública. Neix al 1995 fruit de la concertació de diferents associacions catalanes interessades en el foment de la seva presència internacional i de la de Catalunya.

Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POI)
Web de l’entitat

La Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POI) és una aliança d’entitats sense ànim de lucre, plural, solidària, democràtica i independent des del punt de vista polític i religiós que treballem per a assolir el ple compliment dels drets dels infants i adolescents.

Finançament Ètic i Solidari (FETS)
Web de l’entitat

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària, que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre país.