Jornades de Lleure i Feminismes

Les Jornades de Lleure i Feminismes (anteriorment Jornades de Lleure i Sexisme) són un espai de trobada entre l’associacionisme d’educació en el lleure (o associacionisme educatiu) i el moviment feminista i LGBTIQ. Són un espai que neix de la necessitat d’algunes entitats d’afrontar la qüestió sexista, com a conseqüència d’una anàlisis prèvia: també a les associacions educatives es reprodueixen rols, dinàmiques i formes de relació sexistes.

Així doncs, la voluntat és trobar un espai comú entre els dos mons, bàsicament per dos motius:  D’una banda, perquè l’associacionisme educatiu (Casals de Joves, Esplais i Agrupaments) integri en la seva tasca de transmissió de valors, la perspectiva de gènere. De l’altra, perquè les entitats feministes i LGBTIQ facin arribar el seu discurs més enllà dels àmbits habituals i puguin transmetre’l a agents que cada dia treballen amb infants i joves.

Així doncs, la idea és trobar un espai de col·laboració que ens permeti, a totes i totes estendre discursos, teixir complicitats i intercanviar experiències.

La XIII edició de les Jornades de Lleure i Feminismes tindrà lloc el diumenge 5 de novembre de 2023 a l’Ateneu la Bòbila (Nou Barris, Barcelona). Teniu més informació al final d’aquesta pàgina i al blog de les jornades.

Visita el blog de les Jornades!
XIII Jornades Lleure i Feminismes

Edicions de les Jornades de Lleure i Feminismes

JLLIF23_programaa

XIII Jornades de Lleure i Feminismes. Del què al com: aterrem el feminisme interseccional a l’esplai i al cau.

Arriben les XIII Jornades de Lleure i Feminismes amb la voluntat de passar a l’acció. Seguint el fil de l’edició anterior, volem anar més enllà de la teoria i dels discursos per formar-nos i reflexionar sobre com portem a la pràctica el feminisme interseccional.

Ho farem centrant-nos en la realitat dels esplais, els agrupaments i altres entitats juvenils. Posarem el focus en com treballem temes com el feminisme antiracista, la salut mental, els TCA i el plaer i el desig amb infants i joves.

Les Jornades tindran lloc diumenge 5 de novembre de 9h a 19:30h a l’Ateneu la Bòbila, i la inscripció té un cost de 8€ (amb dinar inclòs). Les inscripcions s’obriran dimecres 27 de setembre. Es faran a través de la pàgina web de l’Escola Lliure El Sol. Aquestes tindran dues etapes:

 1. Del 27 de setembre al 18 d’octubre: Inscripcions per a membres de les entitats organitzadores (Esplac, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies, Escola Lliure el Sol)
 2. Del 18 d’octubre al 30 d’octubre: Inscripcions per persones externes a les entitats organitzadores, és a dir, persones que no formen part de cap de les tres entitats organitzadores.

Un cop completada la inscripció, rebreu un correu electrònic que us indicarà el següent pas a seguir per tal de poder prioritzar els tallers on voleu participar. Tot i que procurarem tenir en compte les prioritats de totes, l’organització vetllarà per l’equilibri en el nombre de participants dels tallers.

Podeu consultar tota la informació actualitzada a la webinstagram twitter de les Jornades.

Les inscripcions s’obriran el pròxim 27 de setembre a través de la pàgina web de l’Escola Lliure el Sol.

Aquestes inscripcions estan obertes per persones d’Escoltes Catalans, MEG, Esplais Catalans i externes.

PONÈNCIA D’OBERTURA – Cúrcuma (9:45-10:45)

Ens focalitzarem en la incorporació del feminisme en les nostres accions i no només en el nostre discurs, enfocant-ho des de la prevenció de les violències o situacions de desigualtat dins les entitats. Intentarem donar resposta a les següents qüestions:

 • Com podem incorporar de manera real i transversal el feminisme a la nostra entitat? 
 • Com ha de ser la tasca de prevenció i sensibilització de violències?
 • La majoria de vegades actuem només quan hi ha una agressió? Què podem fer abans d’activar protocols?
 • Com podem evitar caure en el feminisme punitivista?

A càrrec de:

 • Cúrcuma (@coopcurcuma): és una cooperativa social sense ànim de lucre de professionals de l’àmbit psicosocioeducatiu. Dissenyen i ofereixen  serveis educatius i de formació en la prevenció de les violències masclistes i l’assetjament escolar així com acompanyaments a grups, entitats i empreses.

TALLERS MATÍ (10:00-14:00)

Feminisme antirracista i decolonial

Formació introductòria sobre el tema: situarem conceptes, marcs i perspectives principals Intentarem donar resposta a les següents qüestions:

 • Per què parlem de feminisme decolonial/antiracista?
 • Per què és important aquesta lluita en el context actual?
 • Quines són les principals diferències entre feminisme decolonial i feminisme antiracista?
 • I tot això, com ho aterrem a l’esplai, agrupament o entitat? Com ho treballem amb infants i joves? 

A càrrec de:

 • Florencia Brizuela (@florencia_anab): doctora en Dret i Ciències Polítiques, és investigadora del Seminari Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona i forma part de la Red Jurídica Antiracista de T.I.C.T.A.C. Especialitzada en drets humans, feminismes, interculturalitat, antiracisme i interseccionalitat.

Salut mental amb perspectiva feminista

Últimament, es diu que s’està trencant el tabú sobre la salut mental a la nostra societat, sobretot a partir del context de confinament per la Covid-19. Podem fer aquesta afirmació? 

Intentarem donar resposta a les següents qüestions:

 • Segueix havent-hi un tabú i/o un estigma al voltant d’aquest tema? De quina manera s’expressen?
 • La salut mental té una dimensió de gènere? I, per tant, el treball sobre salut mental pot incorporar la perspectiva feminista? De quina manera?
 • Com treballem per la prevenció i abordatge de trastorns de salut mental amb infants i joves tenint en compte les relacions heteropatriarcals de la nostra societat? 
 • Quin llenguatge podem fer servir per parlar-ne?
 • I tot això, com ho aterrem a l’esplai, agrupament o entitat? Com ho treballem amb infants i joves? 

A càrrec de:

 • Psicoopera (@psicoopera): cooperativa d’iniciativa social que intenta donar resposta a la necessitat de suport emocional i psicològic de la població, sobretot per a les persones que tenen menys recursos o es troben en situació de vulnerabilitat.

Com apropem relacions sanes a infants i joves amb perspectiva LGTBIQ+

En aquest taller revisarem com ens relacionem, quines formes relacionals coneixem i quines dinàmiques relacionals integrem en les nostres xarxes per poder adquirir eines per acompanyar infants i joves en el desenvolupament de relacions sanes, curoses i responsables. Tot això des d’una perspectiva interseccional i analitzant com incideix la vivència LGTBIQA+ en aquesta construcció dels vincles.

A càrrec de:

 • Col·lectiu l’Argelaga (@collectiu.argelaga): ofereixen formacions adaptades al context de cada espai, accessibles i amenes per tal d’acostar, des de la primera persona i la vivència en la pròpia pell, la realitat d’alguns d’aquests col·lectius. L’equip està format per professionals de l’educació especialitzadis en neurodivergències, gènere i col·lectiu LGTBIQA+, que formen part d’aquestes dissidències i en parlen tant des d’allò professional com des de la vivència.

ESPECTACLE MIGDIA (15:00-16:00)

Recital de poesia

A càrrec de:

 • Zoe Garcia (@zoe.grks): Autor dels poemaris Entropia i Entalpía. Forma part del Col·lectiu l’Argelaga, especialitzat en neurodivergències, gènere i col·lectiu LGTBIQA+,

TALLERS TARDA (16:00-19:00)

Feminisme en contextos islàmics

Durant el taller abordarem el feminisme dins dels contexts islàmics, així com la problemàtica de les dones d’aquest context i de quina manera es reflecteix en el feminisme. 

Intentarem donar respostes a preguntes com:

 • És compatible el feminisme amb l’Islam? De quina manera s’articulen? 
 • Què és el feminisme islàmic i quines són les seves principals propostes?
 • Per què és important la dimensió espiritual avui en dia? Quin paper juga entre infants i joves? Com podem abordar la religió i l’espiritualitat des d’una mirada feminista?
 • I tot això, com ho aterrem a l’esplai, agrupament o entitat? Com ho treballem amb infants i joves? 

A càrrec de:

 • Conciencia Feminista (@concienciafeminista0): Col·lectiu de dones laiques a contextos islàmics. 

Trastorns de Conducta Alimentària: com podem prevenir-los i gestionar-los en l’àmbit del lleure?

Al llarg d’aquest taller posarem en comú diferents eines per a prevenir i gestionar els desordes alimentaris en l’àmbit del lleure com en tots els nostres àmbits socials i relacionals. Debatrem i compartirem experiències a partir de generar un espai de seguretat, construint un espai de no-judici i generant engranatges per teixir xarxes de suport mutu.

Donarem resposta a diferents qüestions com: 

 • Què és un trastorn de la conducta alimentària? 
 • Quins mites existeixen?
 • Quin estigma hi ha al voltant dels trastorns alimentaris i quin imaginari col·lectiu predomina? 
 • Com acompanyar una persona que pateix un TCA? 
 • Com generar espais segurs on menjar plegades? 
 • Com generar espais de no judici? Com puc acompanyar o aprendre a fer-ho? 

A càrrec de:

 • Cinta Tort (@zinteta): Ha estudiat magisteri i Belles Arts està especialitzada en Educació Artística. Ha explorat al llarg dels anys la seva vivència amb el cos i ens posa sobre la taula el seu imaginari. Polititza el malestar i ens mostra, no només la trobada radical amb el cos i la seva vulnerabilitat, sinó també la seva vivència a l’entorn rural i la necessitat de reivindicar-se des de la perifèria.

Plaer i desig: educació sexual i coneixença del propi cos amb perspectiva feminista

En el taller oferirem eines teòriques i pràctiques per acompanyar la sexualitat d’infants i joves posant el plaer en el centre. Tenint en compte que la sexualitat ens travessa la vida, la primera part del taller se centrarà a generar un espai d’anàlisi crítica respecte el model hegemònic de la sexualitat i facilitar un espai d’autoreflexivitat sobre com aquest model ha impactat en la forma d’expressar i viure la nostra sexualitat. En una segona part, a partir d’una metodologia participativa que inclou la creativitat i el joc, s’oferiran eines pràctiques per acompanyar la sexualitat fent especial èmfasi en aspectes com el cos, el plaer, la comunicació i la negociació de les pràctiques sexuals.

A càrrec de:

 • SidaStudi (@sida_studi): associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública, amb un funcionament organitzatiu horitzontal, que col·laboren en la transformació social des de 1987. Des d’una perspectiva feminista i de drets, SIDA STUDI contribueixen a generar una transformació social i política que asseguri que totes les persones puguin gaudir de la seva sexualitat de manera plaent, saludable i lliure de violències masclistes. 

Altres edicions de les Jornades de Lleure i Feminismes

Notícies relacionades