La formació ha estat una oportunitat per replantejar la visió pessimista i els sentiments amb què ens enfrontem a les problemàtiques lligades a la Justícia Global.

El passat dissabte 2 de març, la Comissió Internacional i algunes monis d’Esplac van tenir l’oportunitat de formar-se en Educació per a la Justícia Global, una càpsula de la mà de l’Escola Lliure el Sol. La comissió tenia ganes de formar-se per treballar l’internacionalisme a Esplac, per parlar sobre el discurs de la comissió i aterrar la temàtica a les realitats de l’entitat.

Les participants valoren molt positivament haver començat debatent sobre la part emocional que ens genera la Justícia Global i parlar sobre què podem fer amb els sentiments de frustració, ràbia, tristesa o impotència que sovint sorgeixen quan pensem en els conflictes globals de l’actualitat. També  veure com podem abordar temàtiques de grans dimensions com els conflictes bèl·lics o la crisi climàtica.

Durant la formació també es van presentar exemples de projectes, associacions i entitats que treballen amb temàtiques de Justícia Global en el seu dia a dia, analitzant quines són les claus del seu èxit. Una part igualment interessant va ser poder parlar de l’origen del terme Justícia Global, entenent com ha evolucionat en el temps i en com s’entén des del món del lleure i l’esplai, així com els seus eixos i la manera en què ens creuen tant personalment. Alguns d’aquests eixos, tal com exposa laFede, la federació d’entitats per la justícia global de la qual formem part, són la justícia ambiental, la interculturalitat crítica i la perspectiva feminista.