El tremini per presentar candidatures finalitza el 20 de novembre

Volem comunicar-vos que hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir la plaça de Gerència d’Esplais Catalans. Busquem una persona amb experiència en la gestió d’equips, finances, organització d’entitats i amb experiència en la tramitació de subvencions públiques. Busquem una persona responsable, rigorosa i amb una alt compromís amb l’entitat. El termini per presentar candidatures finalitza el dia 20 de novembre de 2016. El currículum i la carta de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència Gerència.

Funcions comptables i administratives:

 • Responsable de la gestió econòmica: Planificació i seguiment pressupostari de l’Entitat, anàlisi dels estats comptables, financers i de liquiditat. Coordinació de la gestió de subvencions, convenis i altres fons de finançament. Elaboració de la documentació econòmica de l’entitat i facilitar la presa de decisions en l’àrea econòmica.
 • Lideratge i gestió d’equips: Seguiment continuat del personal. Planificació i coordinació del treball de la Secretaria tècnica, establiment d’objectius i definició de la metodologia de treball i les formacions. Avaluació del rendiment/resultats del personal i promoció del treball en equip.
 • Lideratge tècnic dels projectes i subvencions: Seguiment i avaluació continuada dels Caps tècnics (Cap de Projectes, Comunicació i Informàtica) en relació al projectes del pla de treball anual. Reunions de treball i coordinació d’equips. Supervisió i redacció del pla de treball, projectes, memòries i pressupostos. Relació i interlocució amb les administracions locals, autonòmiques i estatals.
 • Suport tècnic a la tasca de la Junta de l’entitat: Preparació de documentació, informes, assessoraments, escenaris per a facilitar la presa de decisions. Execució i seguiment d’acords presos. Execució delegada del pla de treball anual per adaptar l’organització tècnica a les accions que se’n deriven. I representació delegada de l’associació quan s’escau.

Es demana:

 • Titulació acabada en Ciències empresarials, Administració i Direcció d’Empreses o similar.
 • Experiència en les funcions descrites.
 • Tenir menys de 35 anys.
 • Nivell alt de català i castellà.
 • Competència escrita: redacció de correus, memòries, informes i altra documentació.
 • Alt domini del paquet office, correu electrònic, Google Apps.
 • Alta capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Responsabilitat, rigor, puntualitat i al t compromís amb l’entitat.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme i sobretot en l’àmbit educatiu i els esplais
 • Referències d’antigues feines.
 • Tenir cotxe i carnet

Es valorarà:

 •   Coneixement de treball per projectes.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.
 • Coneixements d’altres idiomes.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació.

Condicions laborals:

 •   Contracte indefinit de 37,5 hores setmanals.
 •   Sou segons l’escala salarial de l’entitat i 6 mesos de prova. (Sou brut: 28.000 €/any )
 • Incorporació immediata (Indispensable).
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.

Tot esperant rebre les vostres sol·licituds, rebeu una molt cordial salutació.