Escola d’Esplac

L’Escola d’Esplac és un espai formatiu, de debat i d’intercanvi d’experiències i recursos que ofereix a les monitores, les persones sòcies d’Esplac i a altres persones vinculades al món de l’associacionisme educatiu idees noves per revisar i millorar la seva tasca educativa. El cap de setmana ofereix diversos espais i dinàmiques que permet el treball en petits i grans grups segons l’objectiu de la sessió. Per a cadascun d’aquests espais formatius hi convidem persones vinculades al camp de l’educació o amb experiència en l’associacionisme educatiu amb perspectiva del tema tractat.

Escola d'Esplac 2019

En aquesta sisena edició de l’Escola d’Esplac sota el lema I tu, com eduques? volem debatre sobre el poder adult en l’acompanyament de l’educació d’infants i adolescents. Així, a través de ponències i espais de debat analitzarem què és l’adultocentrisme, com es manifesta i de quina manera hi podem fer front. En l’edició 2018 vam concloure que l’educació és política i que mai serà neutre; que la persona educadora té un poder sobre els infants i adolescents i que lluny de caure en la no intervenció amb el risc que això pot comportar, cal que l’educadora utilitzi el seu poder per assegurar la finalitat de l’educació: un procés de construcció propi, emancipador i alliberador, que fa possible incorporar-se al món de manera autònoma.

L’Escola d’Esplac 2019 sobre Política i educació: l’adultocentrisme en les relacions educatives serà el cap de setmana del 16 i 17 de febrer a Barcelona entre el Centre Cívic El Coll-La Bruguera i l’Escola Montseny.

Justificació del tema

L’adultocentrisme és el paradigma que estableix relacions socials asimètriques i de poder entre les persones adultes i les persones joves, adolescents, infants o la gent gran. Neix de la construcció de la concepció de la infància i adolescència com a subjectes “incomplerts” i establint que el valor d’aquesta etapa es troba per venir, atès que són les característiques pròpies de l’adultesa les que determinen un ésser humà complet. De la mateixa manera, s’associa la figura de la persona gran com un subjecte en decadència.

És paradoxal veure com s’estableixen mecanismes socials de protecció i d’intervenció cap a la infància i l’adolescència alhora que se’ls exclou de la plena participació ciutadana, vulnerant els drets de la infància en el seu conjunt. Com a ciutadania de ple dret, participar, opinar i decidir és clau perquè els interessos i necessitats de la infància i l’adolescència es tinguin en compte. La veu dels infants i adolescents ha de ser prioritzada en les polítiques públiques que han d’atendre i donar resposta a les demandes de tota la ciutadania.

Esplais Catalans organitzem aquesta edició de l’Escola d’Esplac amb la voluntat de revisar el paradigma adultocentrista que travessa les nostres pràctiques educatives. Volem conèixer:

 • Quins són els privilegis que tenim com a persones adultes als espais educatius i quins rols de poder estem reproduint.
 • Quins interessos socioeconòmics amaga aquesta reproducció del sistema adultocentrista.
 • Per què no fem partícips els infants i adolescents de tot el procés educatiu: detecció de necessitats, planificació d’activitats, dinamització de les activitats i l’avaluació.
 • Quines emocions adultes intervenen en la relació educativa i com limiten la participació de l’infant i l’adolescent.
 • Quin és el paper que pot jugar la persona adulta en la relació educativa.

En definitiva, comprendre com afecta l’adultocentrisme en l’educació dels infants i adolescents i com podem fer el pas al paidocentrisme que situa l’infant al centre i assegura el compliment del conjunt dels seus drets.

Objectius de l’Escola d’Esplac

 • Entendre què és l’adultocentrisme i quines afectacions socials, polítiques i educatives té.
 • Posar en valor la veu, les necessitats i els interessos dels infants, adolescents i joves.

Resultats esperats de les participants

 • Detectar les pràctiques i actituds personals o col·lectives (esplais, caus, etc.) que duem a terme i que ajuden a reproduir el “paradigma” adultocentrista.
 • Conèixer bones pràctiques per aplicar a les nostres associacions.
 • Revisar el projecte educatiu de les nostres associacions.

Convalidació d’hores associatives Marta Mata

La participació a totes les sessions formatives de l’Escola d’Esplac, convalida 12 hores associatives dels cursos d’Èxit del programa Marta Mata de l’Escola Lliure El Sol. Si es participa parcialment, no hi ha la possibilitat de fer una convalidació proporcional.

DISSABTE MATÍ

9.00 h: Arribada l’alberg de la Mare de Déu de Montserrat, acreditació de les participants i deixar les motxilles

9.45 h – 10.00 h: Desplaçament al Centre Cívic El Coll – La Bruguera 

10.15 h – 10.30 h: Presentació de l’Escola d’Esplac

10.30 h – 12.00 h: Ponència d’obertura

12.00 h – 12.15 h: Desplaçament fins a l’Escola Montseny

12.30 h – 13.45 h: Cafè rodant

14.00 h – 15.30 h: Dinar de tàper

DISSABTE TARDA

16.30 h – 17.45 h: Taules rodones

17.45 h – 18.15 h: Pausa

18.15 h – 19.15 h: Espai de debat sobre les taules rodones

19.30 h: Instal·lació a l’alberg de la Mare de Déu de Montserrat

DISSABTE NIT

20.00 h: Sopar a l’alberg

23 h: Silenci

DIUMENGE MATÍ

8.00 h: Esmorzar a l’alberg

9.00 h: Deixar les habitacions

9.30 h: Desplaçament fins a l’escola

10.00 h – 11.30 h: Debats

11.30 h – 11.45 h: Pausa i desplaçament fins al Centre Cívic

12.00 h – 14.00 h: Ponència de tancament

14.00 h – 14.15 h: Cloenda

14.15 h – 15.00 h: Dinar de pica-pica al mateix Centre Cívic

PONÈNCIA D’OBERTURA

Dissabte 16 de febrer de 2019 a les 10.30 h

Centre Cívic El Coll – La Bruguera

A càrrec de l’Ana Irene Pérez Rueda, Graduada en Educació Infantil i amb un Màster en Qualitat i Millora de l’Educació per la Universitat Autònoma de Madrid. Actualment realitza el Doctorat en Educació a la mateixa universitat amb un contracte de Formació de Professorat Universitari. Forma part del grup de recerca Cambio Educativo para la Justicia Social (GICE) i investiga sobre pedagogia llibertària i educació per a la justícia social des d’una vessant d’investigació militant.

Així mateix, ha participat en jornades per promoure una perspectiva crítica entorn de les escoles alternatives, les escoles lliures i els discursos dels mitjans de comunicació sobre innovació educativa, i està involucrada en l’activisme polític en diferents moviments socials anarquistes, antifeixistes i feministes.

 

PONÈNCIA DE TANCAMENT: ELS DRETS DELS INFANTS A DEBAT!

Diumenge 17 de febrer de 2019 a les 12 h.

Centre Cívic El Coll – La Bruguera

A càrrec de Lourdes Gaitan Muñoz, Doctora en Sociologia i Diplomada en Treball Social. Sòcia fundadora i ex-presidenta de GSIA. Membre fundador de la Xarxa Europea de Master en Drets dels Nens, així com del RG Sociologia de la Infància de la European Sociological Association. La seva vida laboral s’ha desenvolupat entre la docència i la funció pública, exercint diferents càrrecs.

És autora de: El espacio social de la infancia, Sociología de la infancia i De “menores” a protagonistas, així com de capítols de llibres i articles en revistes especialitzades. És coautora de: Para comprender el Trabajo Social, La intervención social con colectivos inmigrantes, Ciudadanía y derechos de participación de los niños. Àrees de recerca en infància: polítiques socials, ciutadania, participació, ciutat i migracions.

Les taules rodones es duran a terme el dissabte 16 de febrer a la tarda de 16.30 h a 19.15 h a l’Escola Montseny. Totes les taules rodones es duran a terme paral·lelament sobre diferents temàtiques vinculades a l’apoderament infantil i juvenil i l’educació adultocentrista. A cadascuna de les taules rodones intentarem respondre a les preguntes que aquí plantegem, però totes tindran un espai final on les participants podeu plantejar noves preguntes i reflexions.

La taula rodona la podreu escollir mitjançant un formulari durant el mes de gener, un cop us confirmem la vostra plaça al tancar les inscripcions (24 de desembre).

TAULA RODONA: DONANT PODER A LA INFÀNCIA

 • Quines són les afectacions de l’adultocentrisme en l’educació de la infància?
 • Què podem fer com a associació infantil per defugir de l’adultocentrisme?
 • Quins reptes polítics neixen d’aquesta mirada a la infància?

PONENTS CONVIDADES:

 • Miquel Martorell Faus

Antropòleg social i cultural (UB), Màster en Recerca de les Ciències Socials (Universitat d’Àmsterdam) i estudiant de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzat en migracions, educació i infància. Ha estudiat els discursos sobre la “diversitat” en contextos escolars i actualment investiga el fenomen de la mobilitat infantil a escala local i transnacional. És formador de l’Escola Lliure El Sol, ex-monitor de l’Esplai Turons de Barcelona i ha format part del grup de treball del Som Esplai (revista digital d’Esplais Catalans).

 • Marta Bertran

Doctora en Antropologia Social per la UAB actualment sóc professora al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la Facultat de Ciències de l’Educació. La meva recerca s’ha focalitzat en infància, migracions i educació. M’interessen els processos enculturadors que viuen els infants i les experiències que conformen les seves identitats, així com les relacions entre iguals i la cultura que creen. Les dues recerques en les quals participo actualment versen sobre la construcció de la identitat de nenes de famílies migrades i sobre un programa de mentoratge entre joves gitanos.

TAULA RODONA: DESMUNTANT L’IMAGINARI COL·LECTIU SOBRE L’ADOLESCÈNCIA

 • Quines són les afectacions de l’adultocentrisme en l’educació de l’adolescència?
 • Què podem fer com a associació juvenil per defugir de l’adultocentrisme?
 • Quins reptes polítics neixen d’aquesta mirada a l’adolescència?

PONENTS CONVIDADES:

 • Ingrid Agud-Morell

Llicenciada en Pedagogia, Màster en Educació per a la ciutadania i en valors i Doctora en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona, amb la tesi “Participació Infantil: Escola, lleure i consells d’infants”. Actualment és professora lectora Serra Húnter a la Universitat Autònoma de Barcelona, àrea de teoria i història de l’educació. Membre del grup de recerca Cerg-Migracions (UAB). Les seves línies de recerca estan centrades en la participació institucional, social i política de la infància, l’apoderament juvenil i l’educació, identitat i migracions amb perspectiva de gènere. Coordinadora del Grup d’Educació i Gènere de la Facultat de Ciències de l’Educació (UAB).

 • Pau López Vicente

Doctor en Psicologia i mestre. Va treballar molts anys a Secundària, amb adolescents, com a professor, tutor i orientador, compaginant aquest món amb el de l’educació no formal amb els escoltes. Els darrers 20 anys ha centrat la seva tasca a la universitat mantenint el contacte directe amb professorat de Secundària i amb famílies amb adolescents. Com a temes que més treballa, a més de l’adolescència, el lideratge i la comunicació en àmbits educatius són molt especialment del seu interès.  En el llibre “Entendre’s amb adolescents”, adreçat a educadors i famílies, es recullen algunes de les seves idees clau.

 • Fermín Rodríguez Venegas

Fermín Rodríguez Venegas és mestre, psicopedagog amb un màster en Educació per a la Ciutadania i en Valors i és doctor en Educació i Societat amb una tesi que fa una proposta d’educació de competències per a la participació en adolescents. Forma part del claustre de l’Escola el Sol amb més de vint anys d’experiència en educació en el lleure especialment amb adolescents. Dirigeix el servei d’Educació i d’Activitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i col·labora a la UNED com a professor tutor en Educació Social i Pedagogia.

TAULA RODONA: APODERAMENT JUVENIL PER COMBATRE L’ADULTOCENTRISME

 • Quines són les afectacions de l’adultocentrisme en l’educació de la joventut?
 • Què podem fer com a associació juvenil per defugir de l’adultocentrisme?
 • Quins reptes polítics neixen d’aquesta mirada a la joventut?

PONENTS CONVIDADES:

 • Asun Llena Berne

Doctora en Pedagogia Social i professora del departament de Teoria i Història de l’Educació a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. És membre del Grup de Pedagogia Social (GPS) per la cohesió social i la inclusió social. Treballa en temes relacionats amb la infantesa, adolescència i joventut, desenvolupament comunitari, política social i treball de carrer. Va ser co-directora de la col·lecció Acció Comunitària de l’Editorial Graó. Ha treballat com experta europea a Romania pel desenvolupament dels serveis socials (2003-2008). La seva darrera recerca ha estat relacionada amb la migració a Europa, la participació infantil i juvenil, l’apoderament comunitari. Actualment centra el seu treball en l’Educació de carrer i l’acompanyament socioeducatiu, l’apoderament juvenil i la Participació.

 • Albert Martín i Gómez

Doctor en Sociologia, especialització en psicologia social, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és tècnic de participació a l’Ajuntament de Barcelona i ha treballat en temes relacionats amb participació, joventut i associacionisme. Les inquietuds en relació a  problemàtiques juvenils i dominació adulta sorgeixen de la implicació activa en assemblees de joves i d’estudiants. Del treball sobre aquestes inquietuds és co-autor de “Rebels amb Causa. Manifest juvenil contra el poder adult” (Tigre de Paper, 2014). Treball del que n’han derivat múltiples tallers i seminaris a instituts, universitats i entitats juvenils de tot tipus.

 • Jordi Estivill i Castany

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració i Màster en joventut i societat i en participació i desenvolupament comunitari, temes en els quals ha fet recerca a diverses universitats. També ha fet investigació i ha treballat en qüestions de gènere i masculinitats. Actualment treballa com a tècnic del PRISMA – Observatori de la joventut, dins el departament homònim de l’Ajuntament de Barcelona, equip que es dedica a l’anàlisi de la realitat de la població jove de la ciutat i a l’avaluació de les polítiques de joventut. També és co-autor de “Rebels amb causa. Manifest juvenil contra el poder adult” (Tigre de Paper, 2014).

TAULA RODONA: PEDAGOGIES AMB SUBJECTE

 • Quin rol ha de tenir l’infant/adolescent en la seva educació?
 • Quin paper desenvolupa el grup d’iguals en l’educació dels infants i adolescents?
 • Quin rol ha de tenir la persona adulta per tal d’assegurar espai suficient a l’infant/adolescent perquè es desenvolupi al seu ritme i segons els seus interessos? Com influeix la gestió personal de l’adult en l’acompanyament educatiu?
 • Com podem fer un acompanyament respectuós, a infants i adolescents, tenint en compte la gestió emocional?

 

PONENTS CONVIDADES:

 • Marc Alcega Estivill

Membre de la secretaria de la XELL, Xarxa d’educació lliure de Catalunya 2006, on hi realitza tasques de gestió de l’entitat, formació i difusió en l’àmbit de l’educació lliure i assessorament legal als projectes emergents. Ha participat als projectes d’educació lliure la Magarrufa, el Submarí Lila i El Gínjol i també ha desenvolupat educació a casa. També participa a l’agrupament escola de la Mulassa de Reus, on hi porta als seus fills.

 • Isaac Uyà Garsot

Llicenciat en Pedagogia i postgraduat en Participació ciutadana i Comunicació per la Universitat Rovira i Virgili. Format en educació lliure, acompanyament emocional i teatre social, ha treballat cinc anys com a tècnic de joventut desenvolupant activitats i programes amb i per a joves, i com a tècnic pedagog en centres d’acolliment fent diagnosi psicopedagògic i estudi de casos. Membre del grup de treball sobre “Perspectiva Educativa de projectes de treball” de l’ICE de la UB i els grups de treball de Pedagogia Social i Pedagogia i Escola del Col·legi de Pedagogues. Des del 2011 forma part del claustre de formadores de l’Escola Lliure El Sol. Actualment dedicat a l’acompanyament a centres educatius i organitzacions des de l’entitat TOTORA, assessorant equips directius i formant a mestres, professores i educadores en matèria de gestió del canvi, vincle amb l’infant/adolescent, imaginació pedagògica i treball en equip.

 • Laura Torrella Llauger

Filla de l’escoltisme i el món del lleure, descobreix ben aviat que l’educació l’apassiona. Decideix ampliar horitzons a través dels estudis (Educació Social, UB) i de la feina (Save the Children), i a poc a poc va mutant la seva acció educativa encaminant-se cap a l’educació emocional. Des del 2014 forma part de SEER, entitat que treballa l’educació emocional com a contingut, metodologia i eina de transformació en l’àmbit de l’educació, l’acció social i la salut.

TAULA RODONA: CONSTRUINT LA CIUTAT A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL

 • El poble/ciutat s’ha d’adaptar principalment a les necessitats dels infants i adolescents?
 • Com podem incorporar la visió dels infants i adolescents en la planificació urbanística?
 • Cal que adaptem els espais interiors on els infants i adolescents hi tenen presència o s’han d’adaptar al món adult, perquè és el predominant?

PONENTS CONVIDADES:

 • Julia Goula Mejón

És arquitecta, il·lustradora en el temps lliure i sòcia fundadora d’Equal Saree. Ha treballat amb infants en activitats de lleure durant molts anys i actualment aporta al col·lectiu aquest aprenentatge. Equal Saree és un equip d’arquitectes i investigadores feministes en els àmbits dels espais, la igualtat de gènere i l’educació. El seu treball es centra a analitzar i transformar els espais mitjançant processos col·laboratius que posen al centre a les persones i donen veu a col·lectius habitualment silenciats, com la infància. Utilitzen metodologies participatives i innovadores perquè a través de la reflexió sobre els espais es puguin assolir canvis més profunds, a nivell educatiu i comunitari.

 • Benedetta Rodeghiero

Arquitecta (IUAV-Venecia, 1999); PhD (UPC-Barcelona Tech, 2008). L’any 2011 co-funda Lemur. Laboratori d’Emergències Urbanes, una organització interdisciplinària i internacional que treballa per millorar el benestar de les persones a través d’una metodologia participada de co-disseny i co-construcció a través del cos. Lemur actua a diferents escales i intensitats de malestar i vulnerabilitat, des de patis escolars a espais públics i comunitaris.
Actualment és investigadora independent en resiliència post desastre i disseny participat. Professora d’Urbanisme i Projectes a la Ear-URV (2014-2017) i a la Etsab-UPC (2009-2014); professora invitada a Itàlia, Portugal, Dinamarca, Xile, Mèxic. Gràcies als seus tres fills, des de 2007 explora cos i espai combinant Awareness Through the Body, Seitai i educació activa. Te una amplia experiencia en projectes i processos participats amb infants de 3 a 12 anys a l’escola, al carrer i a la natura.

 • Elena Guim

Llicenciada en Arquitectura (ETSAB). Estudiant del Màster Universitari Ciutat i Urbanisme (UOC). Fundadora d’Arquect i de La pell de la ciutat, SCCL. Col·laboradora de l’Ajuntament de Barcelona en temes d’espai públic, infància i participació. El seu camp de treball i de recerca se situa en els àmbits de l’urbanisme i la participació ciutadana, en la vinculació entre l’espai públic i les perspectives de la infància i la joventut.

Els debats es duran a terme el diumenge 17 de febrer al matí de 10.00 h a 11.30 h a l’Escola Montseny. Tots els debats es duran a terme paral·lelament sobre diferents temàtiques vinculades a casos pràctics de l’educació en el lleure. El debat el podreu escollir mitjançant un formulari durant el mes de gener, un cop us confirmem la vostra plaça al tancar les inscripcions (24 de desembre).

Les inscripcions seran únicament entre el 26 de novembre i el 24 de desembre de 2018.

Les monitores i monitors, dirigents i treballadores d’Esplac faran la inscripció a través del seu usuari de l’Era.

Preu de la inscripció:

 • 25 € per tot el cap de setmana. Inclou sopar i dormir dissabte, esmorzar i pica-pica per dinar diumenge.
 • 20 € per dissabte. No inclou àpats.
 • 20 € per diumenge. Inclou el pica-pica de dinar.

Us podeu inscriure només 5 persones per esplai, la resta quedareu en llista d’espera per ordre d’inscripció.

Aclariment: les dirigents i treballadores d’Esplac que també sou monitores cal que us inscriviu des del vostre rol de dirigent o tècnica per tal de no comptar dins de les 5 persones del vostre esplai.

Hi ha un màxim de 95 places reservades per a monitores i monitors, dirigents, sòcies i treballadores d’Esplac. La persona 96 en l’ordre d’inscripció quedarà en llista d’espera. Feu el pagament igualment i, si finalment no podeu participar a l’Escola d’Esplac per falta de places, us retornarem els diners.

Les sòcies i els socis d’Esplac faran la seva inscripció mitjançant aquest formulari.

Preu de la inscripció:

 • 25 € per tot el cap de setmana. Inclou sopar i dormir dissabte, esmorzar i pica-pica per dinar diumenge.
 • 20 € per dissabte. No inclou àpats.
 • 20 € per diumenge. Inclou el pica-pica de dinar.

Aclariment: les sòcies que també sou monitores d’Esplac, si us inscriviu com a sòcies no comptareu dins del límit de 5 persones per esplai.

Hi ha un màxim de 95 places reservades per a monitores i monitors, dirigents, sòcies i treballadores d’Esplac. La persona 96 en l’ordre d’inscripció quedarà en llista d’espera. Feu el pagament igualment i, si finalment no podeu participar a l’Escola d’Esplac per falta de places, us retornarem els diners.

Les persones externes a Esplac faran la seva inscripció mitjançant aquest formulari.

Preu de la inscripció:

 • 45 € per tot el cap de setmana. Inclou sopar i dormir dissabte, esmorzar i pica-pica per dinar diumenge.
 • 20 € per dissabte. No inclou àpats.
 • 20 € per diumenge. Inclou el pica-pica de dinar.

Hi ha un màxim de 25 places reservades per a persones externes a Esplac. La persona 26 en l’ordre d’inscripció quedarà en llista d’espera. Feu el pagament igualment i, si finalment no podeu participar a l’Escola d’Esplac per falta de places, us retornarem els diners.

Gestió de la llista d’espera

Per formar part de la llista d’espera s’ha d’haver fet el pagament de la quota. En cas contrari, la inscripció no es considerarà finalitzada. 

A partir del mes de gener de 2019, si queden places lliures, entraran les persones que es troben en llista d’espera en el següent ordre:

1. Les monitores i monitors d’esplais que no tenen cap participant inscrit i persones sòcies o externes que s’han inscrit a títol individual.
2. Les monitores i monitors d’esplais que no arriben 5 participants inscrits.
3. Les monitores i monitors d’esplais que ja tenen 5 participants inscrits.

Seguirem aquests criteris tenint en compte l’ordre d’inscripció!

Baixa de les inscripcions

Per donar-se de baixa de l’Escola d’Esplac s’haurà d’enviar un correu electrònic a organitzacio@esplac.cat.

 • Les peticions de baixa rebudes fins al 31 de desembre de 2018, es podrà retornar el 100% de la quota.
 • Les peticions de baixa rebudes a partir de l’1 de gener de 2019, no es podrà retornar la quota.

Aquí trobareu tota la informació i l’enllaç al formulari per escollir la taula rodona del dissabte a la tarda. Per fer aquest pas, haureu de tenir la vostra participació confirmada.

Les taules rodones són un espai formatiu on tres professionals del tema exposaran les seves experiències i coneixements a les participants. A més, després s’obrirà un espai per plantejar preguntes, dubtes i altres intervencions. Convidem també una persona propera a Esplac per fer de moderadora de la taula. Cada taula rodona està formada per 20-25 participants aproximadament.

L‘ordre cronològic en el qual us apunteu, serà el que es tindrà en compte a l’hora d’assignar les taules rodones tenint en compte les preferències que heu marcat. Procurarem que el màxim de persones possible puguin anar a la seva primera opció, però és possible que no pugui ser així per tothom, pel que haurem de recórrer a la segona o tercera opció en alguns casos.

Veieu el vídeo introductori de la temàtica central de l’Escola d’Esplac 2019 sobre política i educació: l’adultocentrisme a les relacions educatives.

Aquí us deixem les conclusions de la ponència inicial de l’Ani Pérez, totes les taules rodones i la ponència final de la Lourdes Gaitán.