Escola d’Esplac

L’Escola d’Esplac és un espai formatiu, de debat i d’intercanvi d’experiències i recursos que ofereix a les monitores, les persones sòcies d’Esplac i a altres persones vinculades al món de l’associacionisme educatiu idees noves per revisar i millorar la seva tasca educativa. El cap de setmana ofereix diversos espais i dinàmiques que permet el treball en petits i grans grups segons l’objectiu de la sessió. Per a cadascun d’aquests espais formatius hi convidem persones vinculades al camp de l’educació o amb experiència en l’associacionisme educatiu amb perspectiva del tema tractat.

Escola d’Esplac 2023:
Paidocentrisme i la participació d’infants i joves als esplais

Notícies relacionades