Queda aprovat el posicionament a favor de l’adhesió a la campanya impulsada pel Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica.

Després de la Iniciativa Ciutadana a Barcelona de l’any passat, impulsada pel Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica (MAPiD), ara es llança una campanya que busca sumar a totes les entitats de la societat civil al Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica. Un compromís que busca la remunicipalització de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’objectiu d’aquesta campanya és mostrar que som moltes les que volem una gestió pública i amb control ciutadà de l’aigua a l’AMB.

Al adherir-nos al Compromís, Esplac donem suport als següents objectius:

  • Considerar l’aigua i el sanejament com un Dret Humà, tal i com reconeix Nacions Unides
  • Gestionar el servei d’aigua pública de forma pública i amb participació ciutadana
  • Crear un observatori metropolità de l’aigua
  • Vetllar per una gestió responsable amb el medi ambient

Ara és el moment de fer-nos sentir i com a Esplais Catalans creiem que la nostra adhesió al compromís pot contribuir a que siguem moltes més les que reclamem una gestió pública i democràtica de l’aigua. Entre totes hem de mostrar que és possible crear nous models de gestió on la ciutadania puguem participar i decidir sobre qüestions que afecten a les nostres vides.

Esplais Catalans, en base als nostres valors i com a agent transformador que som, volem que la nostra adhesió serveixi per:

  • Reivindicar la no mercantilització del dret humà a l’aigua.
  • Defensar l’accés a serveis bàsics per a totes les persones i, concretament, que cap infant ni adolescent quedi privat d’aquest dret fonamental.
  • Defensar que altres models de gestió, que surten des de l’autoorganització de moviments de la pròpia ciutadania, són possibles.
  • Defensar la necessitat de recolzament i solidaritat entre els col·lectius que ens organitzem per un futur més just i sostenible.

**La votació, tal i com marca el protocol, s’ha fet a través de l’Era, i s’ha pogut votar del 25 de febrer fins al 27 de març. Tots els esplais han pogut votar a favor, en blanc o en contra del text proposat. L’acord per aprovar el posicionament ha estat pres per majoria absoluta (més vots a favor que la suma dels vots en contra i en blanc) i ha estat necessari, com a mínim, el vot del 20% del total dels esplais).