Del passat 6 al 9 de juny es va celebrar a Manchester el congrés mundial de l’IFM-SEI (l’organització internacional d’Esplais Catalans). Al congrés hi varen assistir unes 30 organitzacions d’arreu del món que treballen des del voluntariat per la transformació social mitjançant l’educació en drets dels infants.

Aquest congrés era especial per Esplais Catalans, ja que ens estrenàvem com a membres de ple dret (amb dret a vot), la qual cosa ha significat un salt molt important pel que fa a la nostra implicació a nivell internacional i amb els IFM-SEI. Des de fa anys participem de les activitats i formacions que s’organitzen, tenim relacions de partenariat importants amb algunes de les seves organitzacions i membres i entenem que aquest era el pas natural per assumir les responsabilitats que considerem que ens pertoquen. Així com per treballar l’enfortiment de la democràcia interna i el treball a nivell pedagògic de l’organització.

Els grans temes de treball del Congrés eren: el Pla de Treball per als propers tres anys, una modificació substancial els estatuts de l’organització i l’elecció dels nous membres del Presidium (Junta Directiva).

Pel que fa les grans línies de treball que se seguiran els propers anys, seran:

1. Fomentar la participació infantil, millorant els espais de decisió de què disposen i fomenant-ne la creació de nous.
2. Extendre projectes de cooperació i de relació entre regions.
3. Treballar per la inclusió i igualtat de les persones.
4. Establir estratègies per afrontar les temàtiques de pau i de conflicte.
5. Enfortir el treball en grup en el si de les organitzacions.
6. Fomentar la comunicació interna, externa i el sentiment de pertinença.

Amb relació a la modificació dels estatuts, els canvis anaven encarats a millorar la democràcia interna i la participació en espais de decisió. En aquest sentit, es va aprovar una modificació en el sistema de vot per reduïr les diferències de vots entre les diverses organitzacions. Així mateix, es va establir una quota de gènere i una d’edat al Presidium per assegurar que les persones que assumeixin el lidretage de l’organització siguin joves i s’hi incloguin dones.

Finalment, amb relació a les eleccions al Presidium, també es tractava d’un moment important per Esplais Catalans perquè presentàvem en Marc Cases Martín al Presidium (junta directiva) representant Europa. Cada regió està representada per 2 persones, però en aquest congrés es presentàven 3 persones per 2 posicions: els alemanys, anglesos i catalans. Finalment, la candidatura més votada va ser la d’Esplais Catalans amb un 74% dels vots, seguit dels anglesos i després els alemanys. Per tant, les organitzacions que vàren entrar a representar Europa dins el Presidium van ser The Woodcraft Folk i Esplais Catalans.

La nostra aposta per aquests propers anys serà continuar treballant per l’enfortiment i la millora de la qualitat de la democràcia interna en el si de l’IFM-SEI, així com l’enfortiment de les relacions entre les diferents regions del món (entre i dins les pròpies reunions), l’enfortiment de l’enfocament pedagògic de les activitats i formacions que s’organitzin i, finalment, el treball i la col·laboració amb les organitzacions juvenils de la riba del Mediterrani.

Esplac volem seguir ajudant als esplais a treballar per la transformació social des del voluntariat, i volem seguir ajudant-vos a nivell internacional. La unió fa la força, diuen: cooperem plegades i ho aconseguirem!

Per una educació lliure i solidaria, INTERNACIONALISME!