Donem per acabada la primera fase del Pla d’Acció Feminista, marcada per les sessions d’autodiagnosi i l’aportació de documentació, i arranquem el procés per dur a terme la segona fase de disseny d’accions. 

Al mes de març, vam arrencar el Pla d’Acció Feminista, una eina que ens marcarà els objectius i accions que hem de complir en els pròxims 4 anys per tal de convertir-nos en una entitat més feminista en diversos aspectes.

Durant el primer trimestre de l’any dirigents, treballadores, membres de l’Equip Gestor de Protocol, de la Comissió GSDD i participants de les Reunions de Sector van respondre un qüestionari, i van formar part dels grups focals, espais de debat dinamitzats.

Amb el recull de tota la informació obtinguda, durant els mesos vinents ens trobarem en dues sessions participatives, on participaran membres de tots els equips mencionats.

A la primera sessió participativa es coneixeran els resultats de l’autodiagnosi i es definiran les accions de millora. A la segona sessió es farà la construcció col·lectiva del Pla d’Acció Feminista que consistirà en la revisió i priorització d’accions, la calendarització a 4 anys vista i el repartiment de responsabilitats.

Amb aquesta primera etapa finalitzada, encarem un final de curs enfocat a treballar totes les necessitats detectades per elaborar un Pla d’Acció que pugui cobrir les demandes de cada un dels agents participants del procés.