El passat diumenge 19 de març, l’Espai Jove ‘La Cendra de Sant Antoni ha acollit la quarta edició dels Vermuts Pedagògics, que ha comptat amb la participació d’una dotzena de monitores i monitors d’esplais diferents dels sectors Maresme, Vallès Occidental i Barcelona.

La temàtica de la quarta edició dels Vermuts Pedagògics ha girat entorn els rols de lideratge en els grups d’infants a l’esplai, amb el propòsit de compartir vivències i estratègies d’abordatge de situacions del dia a dia de les entitats. L’activitat, organitzada per la Comissió Línies Pedagògiques, s’ha centrat en l’anàlisi de diferents casos reals a partir dels quals les monis han reflexionat i debatut sobre quina era l’actuació més adient. A continuació, compartim algunes de les conclusions de la jornada!

1. Observar i saber llegir el grup

Abans de fer una intervenció en la dinàmica relacional del grup, com a monis hem d’analitzar com són les relacions entre els infants, si cal, durant diversos dies. Què passa quan la líder del grup falta un dissabte a l’esplai? Canvien els rols que adopta cada infant en el grup?

2. Els lideratges no entenen d’edat

Petites, mitjanes, grans, joves… en totes les franges d’edat es generen relacions marcades per jerarquies i rols, més o menys saludables, i amb implicacions diverses en funció de cada grup i cada persona en particular. Fins i tot, en els més menuts, podrem veure com hi ha infants que tendeixen a assumir la figura de líder, que sovint està condicionada per la posició que ocupa dins de l’esplai.

3. Treballar la responsabilitat col·lectiva

Els rols de poder i lideratge sorgeixen de manera natural, però és important que les responsabilitats es reparteixin, de manera que aquesta càrrega es dilueixi i el motor del grup sigui el propi grup, i no uns pocs infants. Parlem, també, de lideratges compartits, sent conscients que els lideratges són necessaris, però que és interessant treure el focus de persones individuals.

4. Les monis som referents

Els rols que reproduïm com a monis entre nosaltres poden influenciar la manera en com alguns infants es relacionen amb el seu grup i les seves companyes. Podem ser una figura de referència en què els infants s’emmirallin i hem de ser conscients de la posició que ocupem a l’equip de monis i com ens mostrem de cara als infants.