A Esplais Catalans busquem una persona per cobrir la plaça de Cap de Comunicació. El termini de presentació de currículums finalitzarà el 17 de gener de 2021.

Hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de Cap de Comunicació d’Esplais Catalans, que és la persona encarregada de vetllar per la bona comunicació interna i externa de l’entitat. El termini finalitza el dia 17 de gener de 2021

Els currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència ComunicacióST a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Elaboració, execució i avaluació del pla estratègic de comunicació intern i extern.
 • Vetllar pel correcte funcionament dels canals de comunicació interns i externs.
 • Difondre el discurs i els posicionaments d’Esplais Catalans.
 • Vetllar pel contacte i la relació amb mitjans de comunicació i altres agents.
 • Gestionar i coordinar la identitat corporativa i les publicacions d’Esplais Catalans.
 • Responsable de la web d’Esplais Catalans, la revista digital Som Esplai i la dinamització de les xarxes socials de l’associació.
 • Coordinació de la Secretaria Tècnica juntament amb Cap de Projectes, Gerència i Secretaria General.
 • Redacció, seguiment i avaluació dels projectes i activitats definits en el Pla de Treball d’Esplais Catalans.
 • Relació amb proveïdors i dissenyadors.
 • Coordinació amb la Secretaria Tècnica i l’Equip de Coordinació per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:

 • Titulació universitària en el camp de la comunicació: periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques.
 • Especialització en temes de comunicació, com ara comunicació corporativa, xarxes socials, relacions amb mitjans de comunicació,…
 • Tenir menys de 30 anys.
 • Nivell alt de català i castellà i bon nivell d’anglès.
 • Competència escrita: redacció de projectes, memòries, articles, notes de premsa i altra documentació.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.
 • Coneixements informàtics: Photoshop, WordPress, LibreOffice, Mailchimp (o altres programes de gestió de trameses), programes d’edició de vídeo i  Google Analytics.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
 • Experiència en les funcions descrites.

Es valorarà:

 • Experiència com a responsable d’esplai.
 • Títol de Director/a d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement de treball per projectes.
 • Coneixement d’altres idiomes, principalment el francès.
 • Coneixements i habilitats en disseny gràfic i programació web.
 • Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Condicions laborals:

 • Contracte de 37,5 hores setmanals. Sou: 23.578,45€ anuals bruts.
 • Incorporació febrer 2021.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.

Podeu trobar l’oferta laboral en format pdf en aquest enllaç.