Font: comunicat del Moviment Laic i Progressista

Pau Gonzàlez Val, d’Esplais Catalans, va assumir el passat dijous 7 de Novembre la Secretaria General del Moviment Laic i Progressista (MLP). L’Assemblea General del moviment va servir per fer seguiment matèria econòmica, fer relleu al capdavant de l’entitat i presentar les conclusions de la 1ª Trobada General del Moviment d’Educació Popular.

Durant el decurs de l’Assemblea les entitats de l’MLP van escollir per unanimitat Pau Gonzàlez Val com a nou Secretari General de l’MLP. Culminant així, un procés de relleu iniciat al febrer on Alba Garcia, Jordi Crisol, Pau Gonzàlez i Xavi Roldan van assumir el lideratge compartit del moviment participant a la junta permanent del moviment.

Per Pau Gonzàlez, en aquesta nova etapa que enceta el moviment cal que l‘eix prioritari de treball sigui seguir fent de forma compartida i consensuada la definició del Moviment d’Educació Popular, entre les entitats membres de l’MLP i aquells agents amb qui compartim horitzó, com l’Associació de Mestres Rosa Sensat i tants d’altres. Així com també redefinir els espais de trobada entre les entitats al si de l’MLP per generar noves dinàmiques de treball i seguir treballant perquè l’MLP sigui l’altaveu de les entitats que el formen.

L’acte públic va servir per presentar les conclusions de la 1ª Trobada General del Moviment d’Educació Popular i fer un comiat al Secretari General sortint, Fabian Mohedano. A banda d’ell mateix i del President de l’MLP, Joan-Francesc Pont, també ens van acompanyar i adreçar unes paraules Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme i l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Santi Vila.