SOUS

CATEGORIA MÍNIM PROPOSAT MÀXIM PROPOSAT
Directiu Gerent/Director 30.897,42€ 35.767,63€
Cap de Departament 24.171,45€ 27.581,74€
Coordinador/a projectes pedagògics i de lleure 22.016,13€ 24.057,62€
Oficial administratiu/va 16.756,72€ 18.310,52€
Tècnic/a: Nivell A (Antic/ga titulat/da de Grau Superior) 22.016,16€ 25.260,54€
Tècnic/a: Nivell B (Antic/ga Titulat/da de Grau Mig) 20.548,39€ 22.453,78€