SOUS

CATEGORIA MÍNIM PROPOSAT MÀXIM PROPOSAT
Directiu Gerent/Director 25.055,36€ 33.228,71€
Cap de Departament 22.669,12€ 26.905,07€
Coordinador/a projectes pedagògics i de lleure 21.476,01€ 23.467,42€
Oficial administratiu/va 16.345,63€ 17.861,31€
Tècnic/a: Nivell A (Antic/ga titulat/da de Grau Superior) 21.476,04€ 23.467,45€€
Tècnic/a: Nivell B (Antic/ga Titulat/da de Grau Mig) 20.044,28€ 21.902,93€