Esplac participarà en una nova activitat internacional juntament amb 4 entitats més. El projecte s’anonema “Translantic Youth Dialogues” i l’organitza l’entitat IFM-SEI juntament amb OXFAM i dues entitats del Canadà.

“Translantic Youth Dialogues” es tracta d’un projecte internacional de dos anys (gener 2019- gener 2021) i serà la primera vegada que Esplac participarà en un projecte a escala transatlàntica (Canadà-UE).

El projecte té per objectiu donar una oportunitat a les persones joves de la UE i del Canadà de cooperar conjuntament en temes com la igualtat de gènere, el canvi climàtic i la lluita contra l’extremisme violent.

Activitats del projecte:

 • Estada durant 4 dies al Canadà (Montreal) amb més de 130 joves.
 • Organització de 2 seminaris locals per treballar tots els temes: juliol-setembre de 2019 i
  març-juny 2020 organitzats per l’equip d’Esplac.
 • Accions locals de sensibilització juny-octubre 2020

Per participar-hi, des d’Esplac es formarà un grup de 7 persones participants i 2 persones líders, que coordinaran el grup i el seguiment del projecte.

Busquem l’equip de 7 persones i els requisits són:

 • Tenir entre 18-30 anys
 • Parlar fluidament l’anglès
 • Persona que es pugui comprometre amb el projecte durant la seva duració (Gener 2019- Gener 2019). El compromís en aquest projecte és essencial ja que té una llarga durada i és imprescindible la continuació del grup per assolir els objectius i aconseguir realment un impacte a escala transatlàntica.
 • Possibilitat i disponibilitat de viatjar al Canadà (novembre 2019). La participació en aquesta activitat és obligatòria.
 • Persona amb un interès i preferiblement amb uns coneixements sobre igualtat de gènere, canvi climàtic i la lluita contra l’extremisme.
 • Persona que es comprometi a participar/organitzar juntament amb el grup final a les dues activitats locals que planteja el projecte (busca més informació sobre les activitats abaix de la pàgina).
 • Persona que pugui realitzar Skypes i reunions en línia per la preparació de materials, redacció de memòries, recull de conclusions, etc.
 • Es donarà preferència a participar a totes aquelles persones joves que es troben en situació de vulnerabilitat.
  *El projecte està finançat amb subvencions i aportacions de les mateixes entitats participants, de manera que no hi ha un cost per a les persones participants ni líders*

Quins són els següents passos?

 • Llegeix més informació sobre el projecte: activitats locals, agenda, resultats, etc. aquí.
 • Si estàs interessada en ser persona participant, respon aquest formulari.
 • Si tens dubtes, contacta amb internacional@esplac.cat
 • Selecció: si hi ha més candidatures que places, es farà la selecció tenint en compte els criteris de participació en activitats internacionals, així com el grau de compliment dels requisits de la persona líder (punts anteriors).

ESPEREM NOTÍCIES VOSTRES I QUE US ANIMEU A PARTICIPAR-HI!!