Com ja vam fer per l’edició d’aquest any, obrim un procés participatiu per a què els esplais escolliu el tema principal de l’Escola d’Esplac 2016! La trobada de formació es farà els dies 20 i 21 de febrer de l’any vinent. També, com a novetat, podreu proposar quines franges horàries creieu més convenients per fer la trobada. Els quatre temes proposats, que s’extrauen de la valoració de la darrera Escola, que es va fer a Cabrera de Mar al febrer d’aquest any, són els següents:

  1. Participació a l’Esplai. Participació infantil, treball amb families, treball en xarxa. Escolliu aquest tema per parlar de fer canvis reals en la pràctica educativa de l’esplai.
  2. Inclusió i Diversitat. Diversitat personal i col·lectiva, diversitat funcional, sexual, sociocultural… Amb aquest eix temàtic veurem com treballem aquestes qüestions dins de l’esplai.
  3. Educació per la Salut. Salut mental, alimentària, física, sexual… Si surt escollit aquest tema intentarem detectar reptes i millores a l’esplai i debatrem com generem canvis en les nostres pràctiques de salut.
  4. La política a l’esplai. Consum, finances, actualitat… Gràcies a aquest tema tindrem l’oportunitat de debatre sobre el posicionament de l’esplai envers els esdeveniments socials, polítics i econòmics del nostre entorn. Com ens reivindiquem? Quin és el paper de les famílies i els infants?

Podeu votar a través de l’Assac el tema que més us motiva i afegir quins enfocaments o subtemes us agradaria que es tractessin dins del tema general escollit. Cada esplai té un vot. A més, podreu decidir quina és la franja horària que preferiu per a realitzar l’Escola d’Esplac. La data límit per participar en la votació és el dimarts 7 de juliol a les 23:59 hores (termini ampliat). Digueu la vostra!