Per començar a planificar el curs, fem un recull de les dates clau per lliurar documents importants: memòries, projectes i pressupostos del curs; fitxes d’activitats de campaments, colònies i rutes; renovació de l’assegurança…

Marqueu-les a les vostres agendes!

Cliqueu en aquest enllaç per descarregar-vos el CALENDARI