L’expedició d’un certificat de tots els antecedents penals, a falta d’un certificat específic sobre abusos i violència sexual, la qual seria una mesura més coherent, vulnera la llibertat individual i el dret a la intimitat de les persones

A Catalunya, una de cada 4 nenes i un de cada 5 nens han estat víctimes d’abusos sexuals, segons la Fundació Vicki Bernadet. Des d’Esplais Catalans, condemnem qualsevol acte d’abús sexual i/o delictiu que atempti contra la llibertat personal i individual dels menors i les persones. A la vegada, defensem i exigim que es prenguin mesures adequades i coherents per fer front a aquest tipus d’actes delictius o menyspreu cap a les víctimes.

Per provar de preveure abusos d’aquest tipus, el passat mes de juliol es va aprovar la reforma de la llei de menors per part del Ministeri, que exigia a tots/es els educadors/es que treballen amb infants, voluntaris inclosos, presentar un certificat que corrobori no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat o indemnitat sexual. És necessari, doncs, l’obtenció d’un certificat que acrediti que s’està exempt d’antecedents relacionats amb violència o abusos sexuals. Com que el Registre Central de Delinqüents Sexuals encara no està posat en marxa, no es demana un sol certificat sobre abusos o violència sexual, sinó un certificat d’antecedents penals general, que inclou altres tipus de delictes.

A tot això, cal afegir que el procediment d’obtenció del certificat és complex, poc entenedor i altament burocràtic, cosa que està provocant molt desconcert, cues llargues i indignació per part dels educadors/es.

Davant d’això, des d’Esplais Catalans ens posicionem en contra de la mesura i entenem:

  • Que l’expedició d’un certificat de tots els antecedents penals, a falta d’un certificat específic sobre abusos i violència sexual, la qual seria una mesura més coherent, vulnera la llibertat individual i el dret a la intimitat de les persones. Defensem que es prenguin mesures per evitar possibles danys als menors, però aquestes han de ser raonades, concretes, coherents i efectives. Cal avaluar les mesures que es prenen, analitzar-ne el resultats i tenir en compte també els costos que generen.
  • Que cal establir un mètode eficaç, pràctic i senzill a l’hora de presentar tal requisit, facilitant la burocratització del procés i dotant l’administració dels recursos necessaris per dur-l’ho a terme.
  • Cal que les polítiques de protecció dels menors els protegeixin millor, ja que en molts casos vénen d’entorns com la família i no només de la resta d’espais educatius on tenen contacte amb adults.
  • Que, en qualsevol cas, s’ha de facilitar la feina dels i les joves associades que, compaginant la feina i els estudis, destinen el seu temps lliure a l’educació voluntària dels nostres infants i joves.