A Esplac tenim el compromís de destinar el 15% del nostre pressupost a la distribució seguint els criteris aprovats en l’Assemblea General Ordinària de 2012. Aquest 2013, la Generalitat ens ha avisat (a l’espera de la confirmació oficial) que la justificació del conveni d’on surt la distribució, haurà de fer-se exclusivament amb factures a nom de cada esplai, corresponents a l’import de la distribució atorgada.

Aquest any farem el càlcul de la distribució agafant les dades de l’ASSAC del curs actual i no podrem calcular l’import definitiu fins haver acabat el curs. Aquest fet ens obliga a fer dues fases de càlcul de distribució: un primer càlcul provisional ara al març (contemplarem els criteris mínims i els quantitatius) amb l’objectiu d’informar-vos als esplais d’una quantitat orientativa i així poder anar reservant factures que després imputarem a la justificació. Un cop la Generalitat ens hagi informat de la quantitat atorgada del conveni i els esplais ja hagueu omplert totes les dades qualitatives a l’ASSAC es farà el càlcul definitiu al octubre.

En el següent calendari detallem totes les dates clau del procés de les distribucions econòmiques:

15/12/2012

Límit per introduir dades de participants del curs 2012/13

Març 2013

Càlcul de distribucions provisional

Enviament per correu-e de la distribució provisional

28/09/2013

Tancament de l’ASSAC per dades curs 2012/13

Octubre

Càlcul definitiu de la distribució

31/10/2013

Termini d’entrega de factures dels esplais

Tingueu en compte doncs, que durant els propers dies rebreu un correu electrònic amb el primer càlcul orientatiu de la distribució del vostre esplai. Recordeu també d’anar guardant factures i tingueu en compte de:

  • Les factures justificatives hauran d’acomplir els requisits legals (dades de l’esplai, número de factura, IVA, amb data de 2013…) i el seu corresponent rebut de pagament de la mateixa o transferència bancària i el termini d’entrega a Esplac el 31 d’octubre. Si teniu dubtes, consulteu aquest model de factura.

  • Per facilitar la feina als esplais, Esplac guardarà una còpia de totes les factures de serveis que cada esplai contracti a través d’Encís. Aquestes seran utilitzades per a la justificació si així ens ho indiqueu.