DOCUMENTACIÓ AGO 2021

Aquí trobareu tota la documentació necessària per preparar l’Assemblea General Ordinària als vostres esplais i sectors. No us oblideu de revisar tots els documents, de fer la vostra inscripció a través de l’Era i de portar l’acreditació degudament omplerta el dia de l’assemblea!

Fent clic aquí pots accedir a l’acreditació que haurà de portar cada esplai el dia de l’Assemblea, o enviar-ho amb anterioritat a esplac@esplac.cat, perquè es pugui exercir el dret a vot.

Data:

Dissabte 27 i diumenge 28 de novembre de 2021.

Lloc de trobada:

Vila Seca (Auditori Josep Carreras)

Aquesta AGO també cal sotmetre a ratificació la candidatura de l’Interventor de Comptes d’Esplac.
L’Interventor de Comptes és un soci o sòcia que, de manera voluntària, presenta un informe a l’Assemblea General sobre el balanç, el compte de resultats, el pressupost i qualsevol altre document comptable que s’hagi de sotmetre a l’Assemblea General.
El curs passat es va acabar el mandat de l’antic interventor de comptes i aquest curs hi ha una candidatura per tal de cobrir aquest càrrec: l’Eduard Fernando.

Aquí trobareu el Pla Estratègic 2021-2024

En el següent enllaç trobareu la proposta de Protocol contra agressions discriminatòries d’Esplais Catalans.

Aquí trobareu la proposta del Codi ètic de dirigents.

Podeu consultar aquí a la Proposta de Comissió de Compliment.

Aquí trobareu les resolucions presentades abans del dia 27/10/2021. Seran subjectes a votació a l’AGO.

Les esmenes es podien fer fins al 10/11/21. 

Podeu veure les esmenes fetes en aquest document. Durant la setmana del 22 de novembre es podran veure també les transaccions.