Amics i amigues,
Amb la present volem comunicar-vos que hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a informàtic/a d’Esplais Catalans a través de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta persona serà l’encarregada de donar suport a l’àrea d’informàtica de l’entitat en la programació de les aplicacions informàtiques amb les que treballem a Esplais Catalans. El termini per presentar candidatura finalitza el dia 15 d’octubre de 2018 . Els currículums els heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència InformàticaSTSOC a l’assumpte del mail.

Funcions:
• Elaboració, execució i avaluació del pla de treball de les aplicacions informàtiques que s’usen a Esplac donant suport a la tasca de la coordinadora informàtica.
• Dur a terme canvis i millores a les eines informàtiques pròpies de treball de l’entitat: Intranets i webs.
• Coordinació amb els equips de treball i dirigents de l’entitat per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:
• Possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat, especialment Grau en Enginyeria Informàtica o Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) o Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) o coneixements equivalents demostrables.
• Coneixement bàsic en bases de dades .
• Coneixement o experiència en desenvolupament d’aplicacions web
• Competència escrita: capacitat de redacció i capacitat de síntesi.
• Capacitat d’organització, gestió del temps i compliments de terminis, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
• Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
• Tenir menys de 30 anys.

Què demana el SOC:
Per poder accedir a aquesta plaça subvencionada els candidats i candidates han de ser joves entre 16 i 30 anys, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que puguin acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Per poder inscriure’t a la Garantia Juvenil has de:
• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
• Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
• Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
• No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
• No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
• No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
• Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Es valorarà:
• Experiència en les funcions descrites.
• Facilitat per conèixer noves eines de treball.
• Experiència amb l’stack MEAN i concretament amb Angular+2
• Experiència en especificació i disseny de bases de dades.
• Coneixement de disseny web.
• Coneixement de linux i terminal bash.
• Coneixement o experiència en gestió de sistemes, cron i pm2.
• Experiència amb sistema de versions, especialment Git i l’entorn GitLab
• Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais
• Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans

Condicions laborals:
• Contracte laboral en pràctiques a jornada completa.
• Sou brut de segons convocatòria del SOC.
• Incorporació immediata.
• Durada del contracte: 6 mesos.
• Lloc de treball habitual: Barcelona.

Podeu llegir la convocatòria en PDF aquí