En aquesta sisena edició (16 i 17 de febrer del 2019) volem debatre sobre el poder i el rol adult en les relacions educatives, analitzar com es manifesta i de quina manera hi podem fer front.

Amb l’edició del 2018 vam concloure que l’educació és política i que mai serà neutre; que la persona educadora té un poder sobre els infants i adolescents i que lluny de caure en la no-intervenció amb el risc que això pot comportar, cal que l’educadora utilitzi el seu poder per assegurar la finalitat de l’educació: un procés de construcció propi, emancipador i alliberador, que fa possible incorporar-se al món de manera autònoma.

Així doncs, aquest any hem volgut aprofundir en conèixer i debatre com ha de ser aquest rol i poder adult. L’adultocentrisme és el paradigma que estableix relacions socials asimètriques i de poder entre les persones adultes i les persones joves, adolescents, infants o la gent gran. Neix de la construcció d’una concepció de la infància i adolescència com a subjectes “incomplets”, establint que el valor d’aquesta etapa es troba per venir, atès que són les característiques pròpies de l’adultesa les que determinen un ésser humà complet.

Esplais Catalans organitzem aquesta edició de l’Escola d’Esplac amb la voluntat de revisar el paradigma adultocentrista que travessa les nostres pràctiques educatives. Volem conèixer quins són els privilegis que tenim com a persones adultes en els espais educatius i quins rols de poder estem reproduint, descobrir quins interessos socioeconòmics amaga aquesta reproducció del sistema adultocentrista i quines emocions adultes intervenen en la relació educativa i com limiten la participació de l’infant i l’adolescent.

Aquests són alguns exemples d’aquesta nova edició carregada d’autocrítica i amb moltes ganes de reconstruir-nos com a persones i com a associació educativa.

Si tens ganes de detectar les pràctiques i actituds personals o col·lectives que duem a terme i que ajuden a reproduir el “paradigma” adultocentrista, si vols conèixer bones pràctiques i fins i tot revisar el projecte educatiu de la teva associació i entitat, fes la teva inscripció  i no et quedis sense plaça!

Consulta la pàgina web de l’Escola d’Esplac regularment per estar informada de les darreres novetats!

Nota: la participació en totes les sessions formatives de l’Escola d’Esplac, convalida 12 hores associatives dels cursos d’Èxit del programa Marta Mata de l’Escola Lliure El Sol.