Amb aquesta notícia volem comunicar-vos que hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a comptable.

Busquem una persona amb experiència en comptabilitat i justificació de subvencions, que sigui responsable, rigorosa i amb una alt compromís per treballar a la seu d’Esplais Catalans a Barcelona. Les persones interessades heu de fer arribar els currículums a esplac@esplac.cat amb l’assumpte “Comptabilitat”.

Funcions comptables i administratives:
• Procés comptable del pressupost i compte de resultats de l’Entitat.
• Seguiment de la facturació i rebuts de clients, proveïdors i socis.
• Elaboració d’impostos.
• Control de tresoreria (Caixes, bancs i informes de liquiditat).
• Seguiment i justificació econòmica de subvencions.
• Seguiment de la gestió laboral (Nòmines).
• Certificats oficials.
• Gestió del Balanç social de l’entitat.
• Gestió d’assegurances: altes i baixes i seguiment de sinistres.
• Coordinació amb Gerència per a les funcions assignades i d’altres projectes que puguin sorgir.

Es demana:
• Titulació acabada en Ciències empresarials, comptabilitat o similar.
• Experiència en les funcions descrites.
• Tenir menys de 35 anys.
• Nivell alt de català i castellà.
• Competència escrita: redacció de correus, memòries, informes i altra documentació.
• Alt domini del paquet office, correu electrònic, Google Apps.
• Alt domini del pla general comptable, preferiblement d’associacions i del programa de gestió comptables com Sbcompta.
• Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
• Responsabilitat, rigor, puntualitat i al t compromís amb l’Entitat.
• Referències d’antigues feines.

Es valorarà:
• Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme i sobretot en l’àmbit educatiu i els esplais.
• Coneixement de treball per projectes.
• Facilitat per conèixer noves eines de treball.
• Flexibilitat i capacitat d’adaptació.
• Capacitats comunicatives

Condicions laborals:
• Contracte indefinit de 37,5 hores setmanals.
• Sou segons l’escala salarial de l’entitat i 2 mesos de prova. (Sou brut anual: 22.656 €/any)
• Incorporació immediata.
• Lloc de treball habitual: Barcelona.

Aquí us deixem els detalls de l’oferta de feina en un arxiu en versió pdf.
Tot esperant rebre les vostres sol·licituds, rebeu una molt cordial salutació.