Calibrem la brúixola i agafem la motxilla

Cap al Pla Estratègic 2021-24

Última actualització: 14/09/2021

En aquesta pàgina hi podreu trobar tota la informació actualitzada del procés de renovació del Pla Estratègic d’Esplac: el calendari, la documentació per consultar, les tasques que haureu d’anar fent, algunes de les conclusions… Estigueu atentes!

El Pla Estratègic és el document que recull els objectius que vol assolir l’associació durant els 3 cursos vinents, els 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024. En aquesta pàgina web podreu trobar tota la informació necessària per entendre i fer seguiment del desenvolupament d’aquest pla.

En quin punt ens trobem?

Missió, visió i valors

La missió explica què és Esplac i la nostra funció al món, la nostra raó de ser.

La visió determina on es vol arribar com a entitat, resumeix el que ens proposem aconseguir a llarg termini.

Actualment, la missió i la visió d’Esplac són:

 • Missió: Esplais catalans som una associació d’esplais laica i progressista que treballem des del voluntariat per la transformació social en base als drets dels infants, mitjançant l’educació popular. L’enfortiment i la participació dels esplais és la nostra raó de ser.
 • Visió: Els esplais catalans volem ser agents educatius clau en la transformació social del territori, inclusius, diversos i reconeguts per la nostra tasca educativa. Per fer-ho, Esplais Catalans potenciem l’espai laic, voluntari i associatiu, treballant en xarxa, donant la millor atenció personalitzada i creant discursos compartits entre tota l’associació. Ho aconseguirem sent un moviment més participatiu, crític, fort, cohesionat i arrelat al territori, amb un projecte de revisió constant, així com tenint uns equips implicats i formats.

A l’apartat dels valors es destaquen alguns dels principis que guien la nostra tasca.

Actualment, els valors d’Esplac són:

 • Associacionisme
 • Feminisme(s)
 • Internacionalisme
 • Laïcitat
 • Voluntariat

Hem recollit les propostes a la missió, visió i valors al formulari i ja hem realitzat el Debat Decisori de Valors! Allà hi vam fer una proposta de missió i visió i vam fer triatge dels nous valors que volíem incorporar.

El Gran Comitè ha revisat la proposta del Debat.

Ja tenim una proposta! El setembre la farem arribar als esplais i sòcies per donar una última validació.

Anàlisi de la realitat

Per tal de construir els objectius estratègics sobre uns fonaments, de manera interna, i sense que aparegui al document final del Pla Estratègic, es farà un procés d’anàlisi intern i extern.

Al Gran Comitè

 • Hem creat un Petit Comitè, un equip dins del Gran Comitè, que serà l’encarregat d’elaborar l’anàlisi extern.
 • Hem fet una dinàmica de detecció de necessitats.

Amb la Secretaria Tècnica

 • La Secretaria Tècnica i l’Equico ha fet una dinàmica per avaluar el Pla Estratègic 2017-20.
 • La Secretaria Tècnica ha realitzat una activitat de detecció de necessitats.
 • S’ha fet una dinàmica de detecció de necessitats amb les CPS.

Amb els sectors

 • Hem fet una dinàmica de detecció de necessitats.

Les sòcies

 • Han realitzat una activitat de detecció de necessitats.

Els esplais

 • Heu rebut visites de l’Equico i el vostre EGS.
 • Heu respost el formulari de detecció de necessitats.

L’Equip de Coordinació

 • Ha entrevistat a persones externes.

Amb tot això… Hem construït un DAFO a partir del qual el Gran Comitè ha fet una proposta d’eixos estratègics.

El procés d’anàlisi intern… Ja ha acabat!

Objectius i eixos

Es desglossen quins són els objectius estratègics que, seguint el camí que marquen els valors, ens han d’apropar a la nostra visió.

Els eixos ens serveixen per classificar els objectius i determinar les prioritats estratègiques dels propers cursos.

Un cop fet el DAFO, el Gran Comitè va fer una proposta d’eixos estratègics, dels quals hem extret els objectius estratègics.

Estem acabans de concretar els objectius del Pla Estratègic!

Seguiment i avalució

Cal que el Pla Estratègic tingui una metodologia de seguiment i avaluació ben definida per tal d’assegurar-nos que s’implementa al llarg dels tres cursos en el qual l’aplicarem.

Ja tenim una proposta d’objectius, però ara ens falta saber com ho avaluarem.

L’Equip de Coordinació està treballant en una proposta d’indicadors.

 • A la tancada de l’Equip de Coordinació de setembre tancaran els indicadors i es definirà com es farà el seguiment.
 • Al Gran Comitè de setembre es revisarà la proposta d’avaluació i seguiment.

Tot el que necessites saber sobre el Pla estratègic 2021-2024

 

.

 

.

El Pla Estratègic, pas a pas

Desscarrega’l aquí

calendari Pla Estratègic