“Ai com me l’estimo! És mirar la seva cara i que una fiblada de frenesia recorri les meves venes, és estar al seu costat i sentir que tinc sort. És saber que hi sóc i que hi és, que ens estimem i que, quan podem, ho demostrem.”

Els esplais ja podeu votar a favor o en contra del posicionament presentat per la Comissió de Gènere d’Esplac reafirmant el nostre ple suport a la comunitat LGTBI

La votació, tal i com marca el protocol, es farà a través de l’Esplacnet, i es podrà votar fins el dia 27 de juny a les 23.59 hores. Tots els esplais podeu votar a favor, en blanc o en contra del text proposat.

L’acord per aprovar el posicionament es prendrà per majoria absoluta (més vots a favor que la suma dels vots en contra i en blanc) i farà falta que, com a mínim, 21 esplais (un 20% del total) votin.

Recordeu que no es podrà difondre públicament el posicionament durant l’etapa de votació, ja que no ha estat aprovat encara.