Com ens afecta la crisi de la Covid-19 als esplais el curs 2021-2022?

PLA D’ACTUACIÓ PER A LES ACTIVITATS EDUCATIVES INFANTILS I JUVENILS QUE TINGUIN LLOC FORA DE L’HORARI LECTIU

Aquesta és una síntesi del Pla d’actuació per les activitats educatives infantils i juvenils que tenen lloc for d’horari lectiu: extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives. Us expliquem com afecta la crisi de la COVID-19 als esplais aquest curs 2021-2022.

Fent clic en qualsevol pregunta d’aquest índex, anireu directament a la resposta. Si ho preferiu, podeu llegir tot el text a continuació. Si no apareix el dubte que teniu, podeu enviar un formulari al final d’aquesta pàgina.

Última actualització: 19 de gener de 2022

.

PLA D’ACTUACIÓ CURS 2021-2022

1. En quin àmbit actua el nou Pla d’actuació?

El nou Pla d’Actuació s’adreça a totes aquelles activitats amb infants de 3 a 18 anys.

2. Quins són els requisits de participació a les activitats?

Les participants que vagin a l’esplai hauran de cumplir els seg¨uents requisits:

  • Absència de símptomes compatibles amb la Covid-19
  • No ser un cas positiu de Covid-19
  • No tenir indicació de fer quarentena per ser contacte estret d’un cas positiu confirmat
  • Les famílies d’infants menors a 16 anys i els joves a partir de 16 anys, hauran de firmar la declaració responsable.
3. Cal que sempre siguin els mateixos infants per grup?

Els integrants del grup de l’activitat educativa que té lloc fora de l’horari lectiu formen el grup constant. Per tal de fer un seguiment dels possibles casos, cal mantenir l’estanqueïtat de cada grup tant com es pugui.

4. Com fem les entrades i soritdes a l’activitat?

Cal fer les entrades i sortides evitant aglomeracions.

5. Hem de dur mascareta durant les activitats d’esplai?

Es pot prescindir de la mascareta als espais exteriors quan es pugui mantenir la distància mínima de seguretat i quan es facin activitats en les quals no és possible fer-ne ús.

6. Quina distància de seguretat hem de mantenir?

Cal mantenir un distànciament físic que permeti un espai mínim de 2,5 m2 per persona i una distància mínima d’1,5 m entre participants. Les ràtios tenen un màxim aproximat de 20 persones en el cas de les activitats de lleure educatiu. 

7. Quines mesures higièniques i de prevenció hem de fer servir?

Hi ha d’haver punts de rentat de mans o de solució hidroalcohòlica per tal de rentar-se les mans a l’entrada i sortida de l’activitat.

També cal ventilar de manrea adequada l’espai i als espais amb poca ventilació que siguin imprescindibles (com dutxes o vestidors) cal fer torns per mantenir distàncies. Aquí podeu trobar indicacions de com ventilar.

Cal netejar i desinfectar els espais almenys una vegada al dia. Aquí hi podeu trobar més detalls.

8. Quan anem a dormir fora, quines mesures hem de seguir?

La pernoctació es farà amb les condicions del protocol anterior. A les habitacions es mantindrà la distància d’1,5 metres entre caps, disposant les capçaleres dels llits capiculades, per evitar respiracions creuades.

Sempre que es tracti dels llits d’un mateix grup de convivència, es permet utilitzar mampares com a mesura alternativa a la distància recomanada. 

9. Quan anem a dormir fora, podem barrejar grups?

Es permet que en una mateixa habitació hi hagi infants de 2 grups de convivència, sempre que es mantingui la distància física recomanada. 

Cada grup de convivència disposarà d’un espai diferenciat per activitat. Només s’admetrà la presència de més d’un grup de convivència en un mateix espai quan aquest tingui una dimensió suficient per mantenir distància física de seguretat entre els diferents grups, sense risc de contacte, i estigui senyalitzat amb una barrera física o una marca visualment identificable, reforçant la ventilació de l’espai durant la realització de l’activitat.

10. Podem fer reunions amb famílies i/o trobades?

Es poden fer reunions presencials amb famílies, tot i que es recomana fer-les telemàticament. Les trobades es poden celebrar segons permeti cada normativa (ja sigui esportiva o cultural) i prioritzant espais exteriors.

11. Com fem la gestió de casos Covid-19?

Cal tenir les dades dels participants (nom, cognoms, data de naixement i CIP). Si es detecta un cas, cal contactar amb els equips de vigilància epidemiològica perquè informin a la persona responsable sobre què ha de fer.

En aquest document hi trobareu més detalls de com fer la gestió de casos.

No hem pogut respondre el teu dubte?

Pregunta’ns el que necessitis saber, en aquest formulari de contacte.

    He llegit, entenc i accepto la Política de privacitat