És una eina que ens ha de permetre organitzar el nostre treball en xarxa i les relacions de coordinació i cooperació amb diversos agents socioeducatius, culturals o d’altres tipus.

En aquest document hi trobarem reflexions sobre els beneficis del treball en xarxa, alguns exemples de bones pràctiques d’alguns esplais d’Esplac que es coordinen amb altres associacions o entitats i reflexions que podem tenir en compte si ja estem treballant en xarxa o si és un objectiu que ens plantegem a curt termini.

A Esplac, i tal com es desprèn del Projecte Educatiu, considerem que el treball en xarxa és un dels pilars del funcionament de l’esplai. Ho és, no només perquè pot ser que en depengui el local de l’esplai o el finançament d’aquest, si no pel potencial que té a l’ajudar-nos a multiplicar l’impacte de la nostra feina diària. Les relacions que mantinguem amb altres associacions i entitats poden ajudar a posicionar-nos com a referents educatius en el nostre entorn o poden fer d’altaveu dels nostres posicionaments.

Per poder fer un treball més profund sobre l’estat de les relacions externes de l’esplai i conèixer l’estat de salud del nostre treball en xarxa, podem demanar en préstec a través de l’EsplacNet el recurs Esplaipolis (un joc que ajuda a treballar i debatre sobre la pràctica educativa de l’esplai a través de dinàmiques per als i les monitores) i l’Encerta-la! (una eina interactiva que ens permetrà detectar les fortaleses i necessitats de l’esplai i de l’equip de monitors i monitores). Trobareu explicats tots dos recursos a l’apartat de la web “Recursos educatius” clicant aquí.