Trobades de Sectors: Eleccions

En poques paraules…

Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan les i els joves durant una trobada d’esplais del sector. A partir d’aquesta anàlisi es farà una pluja d’idees de quins són aquells temes que més els preocupen i/o que els agradaria poder dir-hi alguna cosa. Aprofitem les trobades de sector on hi ha joves de diferents pobles/barris per compartir i debatre diferències i punts de confluència dels entorns i realitats. Es tracta d’un conjunt d’activitats que es duen a terme al llarg de tot el cap de setmana, essent un total de 4. Aquestes no ocupen el temps de totes les franges horàries (matí, tarda i nit), sinó que es poden compaginar amb altres activitats que el sector i les i els joves vulguin fer durant la trobada. 

Aquesta activitat consisteix a crear grups polítics entre les i els joves dels diferents esplais, per tal que es plantegin com és el seu entorn i quines són les seves propostes de millora en aquest. També hi ha una part d’anàlisi del que ha fet la resta de grups polítics dels seus companys, un debat on poder parlar de les seves propostes i opinions i unes eleccions finals. 

Objectius

 • Fomentar la coneixença de les i els joves dels esplais del sector
 • Treballar l’esperit crític del joves dels esplais
 • Desenvolupar l’anàlisi crític de l’entorn que envolta als joves 
 • Detectar les inquietuds i preocupacions dels joves dels esplais
 • Augmentar l’autonomia i capacitat de reflexió dels joves

Edat

 Els grups de joves dels esplais. A partir de 13 anys, fins als 18 anys.

Durada

Tot el cap de setmana (des del dissabte al matí, fins diumenge al migdia). A cada franja del dia (matí, tarda, nit) hi ha pensada una petita activitat, però aquestes no ocupen tota una franja sencera (menys a la nit). En total són 4 activitats, organitzades de la següent manera:

 • Matí: Coneixença i Creació dels Grups Polítics
 • Tarda: Creació del Programa Electoral
 • Vespre: Debat Electoral
 • Matí: Dia d’Eleccions 

Nº màxim i mínim de participants: 

Tant el nombre màxim com el mínim de participants són molt flexibles, al ser activitats que es fan en grups. Si són poques participants podem fer el grup menys nombrosos (3-4 persones). Si es tracta d’un trobada de sector amb moltes participants podem augmentar els joves de cada grup (5-6 persones). 

Haurem de tenir en compte que l’activitat del dissabte a la nit és conjunta, pel que el nombre de joves és molt alt, haurem d’adaptar la dinàmica perquè sigui més fluïda. 

Activitat de coneixença (1 hora i 30 minuts)

Activitats de coneixença

Són dues activitats de coneixença, per tal de que hi hagi un primer contacte entre les joves dels diferents esplais que hagin assistit a la trobada i una altra activitat per crear el que seran els grups amb els que hauran de crear un grup polític, juntament amb el seu eslògan, nom, etc. 

Comencem fent dues rotllanes concèntriques; una per dins i una per fora, cara a cara.  Cada persona té a una altra davant seu, amb la qual tindrà dos minuts per presentar-se i respondre la següent pregunta:

  1. què li falta al teu poble/barri?

Una vegada passats els dos minuts les persones de dins la rotllana es desplacen cap a la seva dreta fins trobar-se a una altre persona davant seu. Les noves parelles tenen dos minuts per presentar-se i respondre la mateixa pregunta. Ho fem un total de tres vegades. A la quarta vegada modifiquem la pregunta, ara les joves hauran de presentar-se i respondre:

 • Què t’agrada fer al cap de setmana? 

A partir de la setena persona tornem a modificar la pregunta per:

 • Si poguessis escollir què canviar del teu entorn què canviaries? 

Una vegada ens hem presentat seguim amb una segona activitat de coneixença, amb la qual buscarem coses en comú entre les i els joves. Per poder dur a terme aquesta activitat necessitarem que cada persona tingui: 

  • mig full de paper
  • un retolador

Al llarg de tota l’activitat podem posar música tranquil·la de fons, ja que tot s’ha de fer individualment sense parlar amb la resta de companys. Primer de tot cada persona haurà d’escriure en el seu full una cosa del seu entorn que no li agrada gens (ja sigui amb els amics, la família, l’escola, el barri, les estones on passa el seu temps lliure, societat, relació amb les persones adultes, etcètera). Una vegada tothom ho tingui, es distribueixen els papers per la sala i totes les i els joves podran anar llegint el que han posat els seus companys i escriure comentaris en el paper, en el cas que comparteixin aquella opinió. Deixem 15 minuts perquè llegeixin i escriguin el que vulguin. Passat aquest temps, recollim els papers i fem una posada en comú d’aquells que creiem que sigui rellevant o hi hagi alguna cosa a dir o debatre. 

Retorn! Fem una fotografia de cada un dels paperes i farem arribar per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic), juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.

Creem un partit polític

Ara que ja ens coneixem una mica i hem començat a parlar de com és la realitat que ens envolta, el que ens agrada fer al temps lliure, que voldríem canviar del nostre entorn, etcètera, és el moment de posar-nos creatius! 

Els informem de que:

Ens trobem al poble de XXX (lloc on estem realitzant la trobada), on l’ambient últimament està més crispat del normal. La població no està massa contenta amb algunes de les actituds i polítiques que està duent a terme l’equip de govern actual. Ahir al vespre alguns dels veïns i veïnes van sortir al carrer i van anar davant la porta de l’ajuntament a demanar la dimissió de les actuals responsables del desastre de gestió municipal… Sorprenentment, aquest matí tot l’equip de govern ha convocat noves eleccions i després han diminit, dissolent els seus respectiu partits polítics… Així doncs, ens trobem en la situació d’unes eleccions a la vista sense els partits que sempre s’han presentat i governat, essent una oportunitat de canviar tot allò que no ens agrada i aportar noves visions de la situació actual per poder millorar. 

Les eleccions es celebraran demà al matí. Així doncs, durant el dia d’avui es podran crear i presentar tots els grups polítics que vulguin optar a governar XXX (nom de la població on es dugui a terme la trobada). A la nit hi haurà el debat electoral, per poder presentar-se formalment i fer preguntes a la resta de grups polítics sobre el seu programa electoral. 

Fem grups d’entre 3-6 persones (depenent del nombre total de joves que siguem a la trobada). Per fer els grups podem portar-los pensats d’abans o fer-los allà al moment seguint un joc/dinàmica (als annexes del dossier en podeu trobar tres exemples diferents de com fer grups de forma original). 

A cada grup els hi entreguem una cartolina amb material de dibuix. Tenen mitja hora per pensar i dibuixar a la cartolina el seu nom del partit polític, el seu logo i eslogan. A la cartolina ho han de dibuixar a la zona superior, deixant espai per després acabar de completar la descripció del seu partit. Una vegada hagin acabat la cartolina, s’haurà acabat l’activitat del matí.

 1. Programa Electoral (1 hora i 15 minuts)

En aquest espai l’objectiu és crear el programa electoral dels partits polítics que hem creat al matí. Per poder-ho fer entreguem a cada grup una caixa amb material bàsic i una plantilla guia que els pot ajudar en la construcció del seu programa. Els ítems són els següents:

 • Salut
 • Cultura
 • Esports
 • Alimentació
 • Relacions
 • Oci
 • Habitatge
 • Seguretat
 • Educació
 • Urbanisme
 • Altres

Aquests ítems són una ajuda, no els han de seguir obligatòriament. Si es creu, es poden modificar i fer una nova proposta amb un petita explicació de cadascun d’aquests. 

Una vegada tenen el seu programa pensat, han d’escriure un resum d’aquest a l’espai que han deixat lliure de la seva cartolina. Han de pensar que això serà la seva primera presentació a la resta de grups, pel que ha de ser visual i clar. 

Busquem un espai visible en alguna paret on totes les joves hi tinguin accés, i a mesura que vagin acabant, poden anar penjant allà la seva cartolina. 

Retorn! A cada cartolina i programa electoral li farem una fotografia i farem arribar per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic), juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.

Finalment, se’ls comunica que aquesta nit hi ha el debat electoral entre els diferents grups! Així doncs, tenen 30 minuts per preparar-se que voldran fer com a presentació i preparar-se per les possibles preguntes que els podran fer la resta de grups durant el debat. 

Debat electoral (2 hores)

L’activitat té dues parts, la primera de preparació i la segona serà el debat en si. 

Primera part:

Tots els programes electorals dels diferents grups han estat penjats a una paret visible i accessible per a tothom, de manera que els han anat poden llegir al llarg de la tarda i vespre. Ara els desenganxem per fer aquesta activitat. Cada grup es posa còmode a una zona de la sala on ens trobem, de manera que hi hagi distància entre els diferents grups, no es molestin i tinguin algun grup a la seva dreta i a la seva esquerra. A cada grup se li dóna la seva cartolina, la qual hauran de fer arribar al grup que tinguin a la seva dreta, un full i un boli. Una vegada tinguin una cartolina que no és la seva comencem! 

S’han de llegir atentament el programa electoral que tinguin i pensar tres preguntes que els hi volen fer. Per cada cartolina donem 5 minuts. Passat el temps han de fer arribar la cartolina al grup que tenen a la seva dreta, i fer el mateix amb la nova cartolina que els ha arribat. Així seguim fins que tornin a tenir la seva cartolina. 

Retorn! Als paper on els grups han escrit les preguntes li farem una fotografia i farem arribar per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic), juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.

Segona part:

Necessitem un espai gran on hi capiguem totes les participants i hi hagi bona visibilitat, a poder ser amb una tarima o zona que es trobi més elevada. Així doncs, tenim una zona que fa d’escenari i una altra on estarà tot el públic. Cada grup polític se situa assegut en una zona “del públic”. Per ordre cada grup surt a l’escenari a presentar-se amb el que han estat preparant a la tarda. Una vegada han acabat la resta de grups els poden fer les preguntes que han preparat l’estona abans i el grup ha de respondre.  Una vegada hagin passat tots els grups, una persona de cada grup haurà de sortir a dalt de l’escenari i podran tenir el seu minut d’or. Això significa que cada persona que hagi sortit en representació del seu grup tindrà un minut per dir el que vulgui, demanar el vot, aclarir dubtes, etcètera. Això sí, el minut està cronometrat! Pel que una vegada el temps s’hagi esgotat, se’ls tallarà i no podran seguir parlant. A partir d’aquell moment tornem a penjar les cartolines a la paret i comença la jornada de reflexió fins l’endemà que seran les eleccions. 

 Eleccions (1 hora i quart)

Ens despertem en dia d’eleccions! Preparem una sala amb diferents taules. Depenent del nombre de joves que siguem, posarem més o menys taules (unes 25 persones per cada taula). Què ha d’haver-hi a cada taula? 

 • Un llistat endreçar alfabèticament de les persones que han de votar en aquella taula on consti: Nom, Cognoms, Esplai i Població/Barri. 
 • Un cartell on consti de quin cognom a quin es vota en aquella taula (A partir d’Aguilar  fins a Garcia, per exemple). 
 • Dos subratlladors i un bolígraf
 • Una urna

A més, ha d’haver-hi una taula central on hi haurà:

 • Totes les butlletes. A la caixa de material trobareu una plantilla de butlleta on hi ha un espai en blanc on les participants han d’escriure el nom del partit al qual volen donar el seu vot i la justificació de per què aquest i no un altre. 
 • Un cartell amb els noms de tots els partits polítics que es presenten a les eleccions
 • Molts bolígrafs 

Com fem el desenvolupament de les eleccions?

Hi haurà dues per cada taula, una s’encarregarà d’anar subratllant les persones que hagin votat i l’altra serà l’encarregada de què cada persona diposita correctament el seu vot dins de l’urna. L’elecció de les persones és a l’atzar, es fa un sorteig mentre s’esmorza o després d’aquest (quan es creguin més convenient). 

Les eleccions es duen a terme durant una hora (a escollir durant el matí). En aquesta estona que totes les joves estan votant, amb una càmera anem fent entrevistes a peu d’urna on es pregunta a qui s’ha votat i el perquè. 

Una vegada ha passat l’hora de les eleccions, les persones de cada mesa fan el recompte de vots i ho posen en comú amb la resta de meses. A l’hora de dinar es fa saber el resultat de les eleccions i es dóna peu a possibles pactes. Per tal que un grup polític pugui governar el poble de XXX, necessita tenir la majoria absoluta (més de la meitat dels vots), pel que si cap partit arriba a tenir aquest nombre de vots, s’haurà de recórrer als pactes. 

Retorn! Farem fotografies a les butlletes que les joves han omplert (indicant a qui votaven i perquè), i juntament amb les entrevistes a peu d’urna que hem gravat en vídeo ho farem arribar per correu electrònic (organització@esplac.cat), Telegram de l’Esplaiada 2021, Instagram (@esplaiscatalans) o  a la Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic), juntament amb les reflexions que hagin pogut sortir a posteriori quan s’ha posat en comú.

Les monitores i monitors han d’acompanyar a les joves en cada una de les activitats, sense participar ni fer aportacions en aquestes. Es tracta d’un espai on les i els joves poden dir la seva, les monitores i monitors, ja que ja tenen els seus propis espais per analitzar el seu entorn i fer propostes sobre aquest. Depenent del funcionament de la trobada, poden ser les mateixes joves les que dinamitzin els espais o les monitores i monitors (a escollir entre les integrants de la trobada).

Per tal de poder dur a terme aquest seguit d’activitats des d’Esplac us facilitem una caixa amb gran part del material que es necessita. Aquesta caixa l’he de demanar a la vostra CPS o enviant un correu a organitzacio@esplac.cat

El material d’aquesta activitat que trobareu a dins la caixa és:

 • Cartolines 
 • Ceres
 • Pintura
 • Retoladors
 • Pinzells
 • Subratlladors
 • Butlletes
 • Plantilla cartell (en aquesta taula voten de “cognom X” a “cognom Y”)
 • Urnes
 • Llistes de participants (de qui vota a cada mesa) endreçades alfabèticament

La quantitat de material dependrà del nombre de participants que hi ha hagi inscrites a la trobada. Algunes de les coses que hi ha a la caixa poder demanar que us les enviem per correu per poder-ho imprimir vosaltres mateixes, si així us és més còmode. 

Així doncs, des del sector heu de fer-vos vosaltres mateixos:

 • Bolígrafs
 • Llapissos
 • Fulls en blanc
 • Cartell amb el nom dels partits polítics (a fer durant la trobada)

Algunes de les coses que hi ha a la caixa poder demanar que us les enviem per correu per poder-ho imprimir vosaltres mateixes, si així us és més còmode.