Esplais Catalans vam posicionar-nos la darrera Assemblea General del 29 de novembre a favor de l’associacionisme educatiu i del model de lleure voluntari liderat pels joves davant d’un oci que promou actituds maclistes i consumisme capitalista. A continuació podeu llegir la resolució.

Esplais Catalans som una associació d’esplais que treballem des del voluntariat per a la transformació social en base als drets dels infants. A l’esplai ens comprometem a educar infants i joves d’acord amb un projecte educatiu i un ideari que ens serveixen de full de ruta en allò que fem. D’aquest compromís se’n deriva una presa de posició crítica i transformadora de la societat.

És per tot això, que Esplais Catalans rebutgem frontalment aquelles activitats d’oci destinades als infants i joves que promouen actituds masclistes i els estereotips de gènere, així com aquelles basades en la promoció del consumisme capitalista. Aquestes son iniciatives que ens allunyen de la societat més justa, equitativa i lliure que intentem construir des de l’esplai.

Com a moviment educatiu ens preocupa que aquestes iniciatives siguin emmascarades sota el pretext d’ésser una activitat educativa o de lleure educatiu. Ens preocupa perquè per una banda banalitza el concepte d’educació convertint-lo en ensenyament a través de la reproducció de models i el de lleure, perquè l’entén i el converteix en oci sense més finalitat que el propi consum. Ens sembla intolerable que des de les institucions públiques es fomenti, promocioni i doni cobertura  a aquestes iniciatives, i més quan existeix una àmplia xarxa d’entitats i associacions que des del voluntariat, des del territori i de manera vivencial ofereixen activitats educatives de qualitat als nostres infants i joves.

Els esplais ens reivindiquem com un agent educatiu transformador i lluitem dissabte rere dissabte per oferir als infants i joves una visió diferent del món on vivim. Generem contextos que trenquen amb aquests models establerts des de la proximitat i l’exemple.

Som l’alternativa necessària!

Des d’Esplais Catalans:

  • Denunciarem aquelles iniciatives que s’allunyin del que defensem i que es venen sota un fals pretext educatiu.
  • Seguirem defensant el model d’esplai tal com l’entenem; voluntari, associatiu i transformador.
  • Conjuntament amb les altres federacions d’esplais i caus, treballarem per reivindicar la importància de l’associacionisme educatiu amb que ens identifiquem.
  • Vetllarem perquè les pròpies activitats dels esplais associats i d’Esplac respectin la resolució acordada.

A les institucions públiques els hi demanem:

  • Que defensin i protegeixin un model de lleure associatiu i liderat per joves
  • Que no promocionin iniciatives privades allà on existeixi un teixit associatiu amb projectes educatius arrelats.
*Resolució aprovada a la 34a Assemblea General Ordinària d’Esplais Catalans, el 29 de novembre de 2015. Per llegir les resolucions aprovades a les darreres assemblees, entreu a la pàgina de l’AGO al web.