Click for English version

El passat cap de setmana Esplais Catalans va acollir la reunió de preparació del Campament Internacional “Together for Diversity” (19 – 28 de juliol de 2013, Pedraforca). Monitors, monitores i joves representants d’Arciragazzi, Framfylkingen, Lithuanian Young Falcon Union, Nuoret Kotkat, Solidaritätsjugend Deutschlands and Woodcraft Folk, conjuntament amb membres dels esplais Greska (Sector Baix Llobregat), Buenoyqué…! i Puigcastellar (Sector Barcelonès Nord), Guaita’l i La Tribu (Sector Maresme) i L’Eixam (Sector Vallès) es van trobar per especificar els detalls dels 4 villages que componen el campament.

Divendres 14 després de dinar vam començar la reunió. Un cop feta la introducció de la missió i l’estructura d’Esplac, vam introduir el programa de la reunió i l’objectiu del campament. Tot seguit, vam fer algunes dinàmiques de coneixença i jocs per aprendre’ns els noms, activitats proposades pels participants presenta a la reunió. A continuació, vam enfilar cap a Can Cadí amb autobús, casa que farà de “centre d’operacions i que proveirà el suport logístic als villages. Un cop a lloc, vam crear comissions per donar suport a cuina i netejar els espais comuns de la casa de cara al cap de setmana, i vam treballar les expectatives, les pors i com podem contribuir entre totes i tots al bon funcionament del campament.

Dissabte dia 15, després de fer algunes dinàmiques per treure’ns la mandra de sobre, vam anar cap als 4 terrenys on l’Orange Village (terreny Els Graus), el Pirate Village (terreny d’Ensija), Penguin Village (terreny de Puigallançada) i Tropitaun Village (terreny d’El Moixeró) estaran ubicats – a només 30 minuts a peu de Can Cadí. Tots els villages van tenir l’oportunitat de treballar en els 4 primers dies del programa d’activitats i de familiaritzar-se amb els terrenys. Paral·lelament, membres d’Esplac van treballar en la ubicació de les carpes grans a cada terreny (per a tallers, aixoplugar-se en cas de pluja, etc.) en cada terreny i ubicar també els lavabos i zona de neteja de plats. Per tancar el matí, un participant del Penguin Village va introduir el joc del campament anomenat “Zombie” i totes les delegacions van mostrar el seu acord en jugar-lo.

3Després de dinar, vam treballar les normes del campament, primer en grups de treball i després fent una sessió plenària. Un cop vam estar d’acord amb les normes bàsiques per participants i monitors/es, vam treballar les propostes pel dia lliure (24 de juliol): excursions, Parc Aventura i excursions en bus. Després de sopar, els participants a la reunió van improvisar jocs i dinàmiques, contribuint a crear una bona atmosfera de cara al campament. Diumenge pel matí, havent esmorzat, vam repassar les coses que ens queden per fer abans de l’inici del campament i vam avaluar la reunió. Finalment, el bus ens va portar de tornada a Barcelona, on ens vam dir: fins aviat!

 

Last weekend Esplais Catalans – Esplac hosted the preparatory meeting of “Together for Diversity” International Camp (19th – 28th of July of 2013, Pedraforca). Representatives (one youth leader and one participant) from Arciragazzi, Framfylkingen, Lithuanian Young Falcon Union, Nuoret Kotkat, Solidaritätsjugend Deutschlands and Woodcraft Folk, together with esplais Greska (Baix Llobregat Sector), Buenoyqué…! and Puigcastellar (Barcelonès Nord Sector), Guaita’l and La Tribu (Maresme Sector) and L’Eixam (Vallès Sector) met together to specify details of the 4 villages composing the camp.

On Friday 14th after lunch time we started the meeting. Once having introduced Esplac goals and composition, we entered into the programme of the meeting and the aim of camp. After that, we did some getting to know each other dynamics and name games, suggested for all members present at the meeting. Then, we moved to Can Cadí house by bus, place where staff volunteers at the Camp will be giving logistical support to the villages. Once in the place, we created commissions to support cleaning and kitchen for the weekend, and we worked in expectations, fears and contributions to the activity.

On Saturday 15th, after some warming up exercises, we moved to the 4 campsites where Orange Village (Els Graus field), Pirate Village (Ensija field), Penguin Village (Puigallançada field) and Tropitaun Village (El Moixeró field) will be settled – just 30 minutes walking from Can Cadí house. All villages had the chance to work on the 4 days programme and familiarize with the camp. In parallel, some members of Esplac office we had the chance to allocate the big group tents (for workshops, case of raining, etc.) in each camp and place toilettes and where to wash dishes. To close the morning, one participant from Penguin Village introduced the big camp game called “Zombie” and all delegations agreed to play it.

After lunch, we worked on the rules of the camp, first in small groups and after in big plenary. Once having agreed on basic rules for participants and youth leaders, we worked on the proposals of the free day (24th of July): trekkings, Parc Aventura and excursions by bus. After dinner, self-managed and improvised games came from participants, contributing to create a good atmosphere for the camp. On Sunday morning, after breakfast, we revised what do we have to do the following weeks before the camp starts and evaluated the meeting. Finally, the bus drove us to Barcelona, where we say each other: See you soon!