Esplac en xifres

En el següent document trobareu les dades i gràfiques de:

  • Resultats dels últims anys 2010-2019
  • Evolució ingressos i despeses 2010-2019
  • Evolució de la distribució dels ingressos 2014-2019
  • Repartiment de la despesa
  • Distribució dels ingressos
  • Finançament públic
  • Despesa activitats sectors geogràfics

Podeu trobar el document aquí:

Dades econòmiques

Aquí trobareu el consum elèctric, d’aigua i gas a la seu d’Esplais Catalans de Barcelona (carrer Avinyó, 44).

Consum a la seu del carrer Avinyó