MEMÒRIA ECONÒMICA

La memòria econòmica de l’any és on es recull i explica l’activitat econòmica d’Esplac. Un document que se sotmet a votació a l’Assemblea General Extraordinària del mes de juny.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014