MEMÒRIA ECONÒMICA

La memòria econòmica de l’any és on es recull i explica l’activitat econòmica d’Esplac. Un document que se sotmet a votació a l’Assemblea General Extraordinària del mes de juny.