Pressupost

El pressupost és el document que recull els recursos que, a priori, es consideren necessaris per afrontar les despeses que el Pla de Treball i el funcionament de l’associació comporten per a un exercici en concret.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

* A partir del 2020, el pressupost es va incorporar al mateix document que el Pla de Treball.