Pressupost

El pressupost és el document que recull els recursos que, a priori, es consideren necessaris per afrontar les despeses que el Pla de Treball i el funcionament de l’associació comporten per a un exercici en concret.

* A partir del 2020, el pressupost es va incorporar al mateix document que el Pla de Treball.