Què és l’Assemblea General Ordinària?

L’Assemblea General Ordinària és l’òrgan suprem de l’associació que, integrada per tots els associats, adopta els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l’associació.

Actes de les Assemblees Generals Ordinàries d’Esplac

Resolucions d’Esplais Catalans aprovades en Assemblea General Ordinària