L’esplai és una escola de ciutadania per a infants, joves, famílies, monitors i monitores; a l’esplai fem promoció de la igualtat i la lluita per les desigualtats, la llibertat, la participació associativa i l’educació en els drets dels infants. És per això que volem que l’esplai sigui conegut i reconegut com a referent educatiu, ja que des d’Esplais Catalans defensem el valor de la tasca dels esplais laics, voluntaris i associatius en la construcció d’una societat més justa i igualitària.

Una de les formes d’aquest reconeixement passa pel suport de les institucions al projecte dels esplais. N’és una mostra el projecte Connecta, que realitzem des de l’any 2010 conjuntament amb Acció Escolta de Catalunya. Aquest projecte té per objectiu reconèixer la tasca social i educativa que realitzen els esplais i agrupaments de Barcelona per als infants i joves de la ciutat i incentivar l’associacionisme infantil i juvenil. Aquest objectiu es tradueix facilitant la participació d’infants a l’esplai a partir un recolzament econòmic de l’Ajuntament de Barcelona vers els esplais.

El resultat és poder garantir que tots els infants i joves de Barcelona puguin accedir a l’activitat ordinària i d’estiu dels esplais i agrupaments; a més de potenciar activitats en favor de la convivència i del civisme treballant, de manera conjunta, diferents agents educatius de la ciutat.

El criteri per assignar aquestes dotacions econòmiques, que gestionen els esplais directament, es basa en donar suport a infants i joves en risc d’exclusió social, ja sigui per necessitats educatives especials o que pertanyen a  famílies amb una situació econòmica feble, monoparentals o famílies nombroses.